HocCEO.com cung cấp các khóa đào tạo Giám đốc, Quản lý do trường doanh nhân PTI đào tạo, được ưu đãi học phí

Ms. HỒNG VŨ
t: 0901 754 626
e: hongvu@hocceo.com

CÁC KHÓA TẠI TP HCM

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI GIAN PHÍ ƯU ĐÃI
Khóa CEO toàn diện 23-12-2017 T7, CN
(5 tháng)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
26,800,000
20,00,000
ĐĂNG KÝ
Khóa CEO toàn diện 02-06-2018 T2,3
(5 tháng)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
32,600,000 23,00,000 ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 17-12-2017 CN
(4 tháng)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
20,800,000
16,000,000
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 22-12-2017 T6,7 (4 tháng) 18h00 - 21h00 20,800,000
16,000,000
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 22-01-2018 T2,3
(4 tháng)
18h00 - 21h00 20,800,000
16,000,000
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 17-03-2018 T7
(4 tháng)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
20,800,000
16,000,000
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 28-03-2018 T4, T5
(4 tháng)
18h00 - 21h00 20,800,000
16,000,000
ĐĂNG KÝ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 20-01-2018 T7
(3 tháng)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
16,800,000 12,000,000 ĐĂNG KÝ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 17-03-2018 T7, CN
(3 tháng)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
18,800,000 14,000,000 ĐĂNG KÝ
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 12-03-2018 T2,3
(3 tháng)
18h00 - 21h00 16,800,000 12,000,000 ĐĂNG KÝ
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 06-12-2017 T4, T5
(3 tháng)
18h00 - 21h00 16,800,000 12,000,000 ĐĂNG KÝ
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 27-12-2017 T4, T5
(3 tháng)
18h00 - 21h00 16,800,000 12,000,000 ĐĂNG KÝ
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI GIAN PHÍ ƯU ĐÃI
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 26-01-2018 T6,7
12 buổi
18h00 - 21h00 8.600.000
6,000,000
ĐĂNG KÝ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 09-12-2017  T7, CN
08 buổi
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
9,600,000 8,200,000 ĐĂNG KÝ
Trưởng phòng nhân sự chuyên nghiệp 15-12-2017  T6,7
08 buổi
18h00 - 21h00 9,000,000 8,000,000 ĐĂNG KÝ
Đào tạo giảng viên nội bộ 08-12-2017 T6,7
08 buổi
18h00 - 21h00 6,800,000 5,200,000 ĐĂNG KÝ
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp 02-12-2017  T7, CN
08 buổi
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
6,800,000 5,000,000 ĐĂNG KÝ
Tổ trưởng sản xuất 13-04-2018 T6,7 CN
6 buổi
18h00 - 21h00 4,800,000
4,000,000
ĐĂNG KÝ
Khóa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân 13-12-2017 T4,5
6 buổi
13h30 - 16h30 4,600,000 3,000,000 ĐĂNG KÝ
Khóa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân 26-01-2018 T6,7 CN 08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
4,600,000
3,000,000
ĐĂNG KÝ
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI GIAN ƯU ĐÃI
Tài chính dành cho Sếp 06-11-2017 T2,3,4,5 18h00 – 21h00 2.800.000đ - 2.000.000đ Đăng ký
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 03-11-2017 T6,7 18h00 - 21h00 2.800.000đ - 2.000.000đ Đăng ký
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 18-11-2017 T7, CN 08h30 - 11h30

13h30 - 16h30

2.800.000đ - 2.000.000đ Đăng ký
Nghệ thuật thương lượng & đàm phán 05-11-2017 CN 08h30 - 11h30

13h30 - 16h30

2.200.000đ - 2.000.000đ Đăng ký
Quản lý & giám sát bán hàng 25-11-2017 T7, CN 08h30 - 11h30

13h30 - 16h30

2.800.000đ - 2.000.000đ Đăng ký
Marketing online cấp tốc 27-10-2017 T6,7 18h00 - 21h00 1.800.000đ - 1.200.000đ Đăng ký
Kiểm soát chi phí và tính giá thành 28-10-2017 T7, CN 08h30 - 11h30

13h30 - 16h30

2.800.000đ - 2.000.000đ Đăng ký
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 01-11-2017 T4,5 18h00 - 21h00 1.800.000đ - 1.200.000đ Đăng ký
Kỹ năng làm việc hiệu quả 03-11-2017 T6,7, CN 18h00 - 21h00 2.200.000đ - 1.800.000đ Đăng ký
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 04-11-2017 T7, CN 08h30 - 11h30

13h30 - 16h30

2.800.000đ - 2.000.000đ Đăng ký
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 05-11-2017 CN 08h30 - 11h30

13h30 - 16h30

1.800.000đ - 1.200.000đ Đăng ký
Phân tích hiệu quả đầu tư vốn trong doanh nghiệp 08-11-2017 T4,5 13h30 -16h30 1.800.000đ - 1.200.000đ Đăng ký
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 10-11-2017 T6,7 18h00 - 21h00 1.800.000đ - 1.200.000đ Đăng ký
Kỹ thuật xây dựng bảng mô tả công việc 10-11-2017 T6,7 18h00 - 21h00 1.800.000đ - 1.200.000đ Đăng ký
1501 cách khen thưởng nhân viên 15-11-2017 T4,5 18h00 - 21h00 1.800.000đ - 1.200.000đ Đăng ký
Tuyển dùng giữ & sa thải nhân sự 15-11-2017 T4,5 18h00 - 21h00 1.800.000đ - 1.200.000đ Đăng ký
Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh Nhân 22-11-2017 T4,5 13h30 -16h30 2.200.000đ - 1.800.000đ Đăng ký
Xem tướng tay để biết người 22-11-2017 T4,5 18h00 - 21h00 1.800.000đ - 1.200.000đ Đăng ký
Kỹ năng bán hàng hiện đại qua Facebook 26-11-2017 CN 08h30 - 11h30

13h30 - 16h30

1.800.000đ - 1.200.000đ Đăng ký
Phong thủy kinh doanh trong bất động sản & nhà cửa 01-12-2017 T6,7 13h30 -16h30 1.800.000đ - 1.200.000đ Đăng ký
Hiểu đúng làm đúng Kaizen 5s để nâng cao hiệu quả trong sản xuất 01-12-2017 T6,7 18h00 - 21h00 1.800.000đ - 1.200.000đ Đăng ký
Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu 08-12-2017 T6,7 18h00 - 21h00 1.800.000đ - 1.200.000đ Đăng ký
Quản lý con người 15-12-2017 T6,7 18h00 - 21h00 1.800.000đ - 1.200.000đ Đăng ký
Nghệ thuật chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 20-12-2017 T4,5,6,7 18h00 - 21h00 2.200.000đ - 1.800.000đ Đăng ký
Quản trị thu hồi công nợ 23-12-2017 T7, CN 08h30 - 11h30

13h30 - 16h30

2.800.000đ - 2.000.000đ Đăng ký

Đăng ký tham gia học thử MIỄN PHÍ trước khi đăng ký học - ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

KHÓA HỌC K. GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI
Khóa CEO toàn diện 23-12-2017 26,800,000
20,00,000
Khóa CEO toàn diện 02-06-2018 32,600,000 23,00,000
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 17-12-2017 20,800,000
16,000,000
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 22-12-2017 20,800,000
16,000,000
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 22-01-2018 20,800,000
16,000,000
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 17-03-2018 20,800,000
16,000,000
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 28-03-2018 20,800,000
16,000,000
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 20-01-2018 16,800,000 12,000,000
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 17-03-2018 18,800,000 14,000,000
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 12-03-2018 16,800,000 12,000,000
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 06-12-2017 16,800,000 12,000,000
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 27-12-2017 16,800,000 12,000,000
KHÓA HỌC K.GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 15-10-2017 8.600.000
6,000,000
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 08-11-2017 8.600.000 6,000,000
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 15-12-2017 8.600.000 6,000,000
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 06-11-2017 9,600,000 8,200,000
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 18-12-2017 9,600,000 8,200,000
Trưởng phòng nhân sự chuyên nghiệp 21-10-2017 9,000,000 8,000,000
Đào tạo giảng viên nội bộ 01-12-2017 6,800,000 5,200,000
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp 07-10-2017 6,800,000 5,000,000
Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh 17-11-2017 5,200,000
4,800,000
Mô hình 3P trong định chuẩn chức danh 08-12-2017 12,800,000
9,000,000
KHÓA HỌC K. GIẢNG ƯU ĐÃI
Tài chính dành cho Sếp 06-11-2017 2.800.000đ 2.000.000đ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 03-11-2017 2.800.000đ 2.000.000đ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 18-11-2017 2.800.000đ 2.000.000đ
Nghệ thuật thương lượng & đàm phán 05-11-2017 2.200.000đ 2.000.000đ
Quản lý & giám sát bán hàng 25-11-2017 2.800.000đ 2.000.000đ
Marketing online cấp tốc 27-10-2017 1.800.000đ 1.200.000đ
Kiểm soát chi phí và tính giá thành 28-10-2017 2.800.000đ 2.000.000đ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 01-11-2017 1.800.000đ 1.200.000đ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 03-11-2017 2.200.000đ 1.800.000đ
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 04-11-2017 2.800.000đ 2.000.000đ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 05-11-2017 1.800.000đ 1.200.000đ
Phân tích hiệu quả đầu tư vốn trong doanh nghiệp 08-11-2017 1.800.000đ 1.200.000đ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 10-11-2017 1.800.000đ 1.200.000đ
Kỹ thuật xây dựng bảng mô tả công việc 10-11-2017 1.800.000đ 1.200.000đ
1501 cách khen thưởng nhân viên 15-11-2017 1.800.000đ 1.200.000đ
Tuyển dùng giữ & sa thải nhân sự 15-11-2017 1.800.000đ 1.200.000đ
Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh Nhân 22-11-2017 2.200.000đ 1.800.000đ
Xem tướng tay để biết người 22-11-2017 1.800.000đ 1.200.000đ
Kỹ năng bán hàng hiện đại qua Facebook 26-11-2017 1.800.000đ 1.200.000đ
Phong thủy kinh doanh trong bất động sản & nhà cửa 01-12-2017 1.800.000đ 1.200.000đ
Hiểu đúng làm đúng Kaizen 5s để nâng cao hiệu quả trong sản xuất 01-12-2017 1.800.000đ 1.200.000đ
Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu 08-12-2017 1.800.000đ 1.200.000đ
Quản lý con người 15-12-2017 1.800.000đ 1.200.000đ
Nghệ thuật chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 20-12-2017 2.200.000đ 1.800.000đ
Quản trị thu hồi công nợ 23-12-2017 2.800.000đ 2.000.000đ

Học thử MIỄN PHÍ trước khi học

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

Mục đích của khóa học nhằm nâng cao khả năng nắm bắt thị trường của các nhà lãnh đạo và cải thiện năng lực sáng tạo của họ. Chương trình mang đến cho học viên nền tảng kiến thức sâu sắc và tạo cơ hội giúp họ thảo luận và đưa ra các giải pháp trước những thách thức của thị trường trong nước & quốc tế cạnh tranh gay gắt.

Phí ưu đãi: 26,800,000đ  – 20,000,000đ

Phỏng vấn Ông Triệu Văn Dương CTHĐQT – TGĐ Trường Doanh nhân PTI

Chương trình này được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao của các công ty trong và ngoài nước, những công ty đang phát triển theo mô hình công ty MẸ-CON, Tập đoàn kinh tế. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của các chuyên gia kinh tế cao cấp từng là thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ.

Phí ưu đãi: 20,800,000đ  – 16,000,000đ

Khóa học CEO tại TP HCM

Khóa học CEO tại TP HCM

Sản phẩm cuối cùng của một doanh nghiệp là gì? Theo Peter Drucker – “cha đẻ” quản trị kinh doanh hiện đại của thế giới: “Sản phẩm cuối cùng của một doanh nghiệp chính là “khách hàng”, nói cách khác, nếu một doanh nghiệp không thể “sản xuất” ra khách hàng thì doanh nghiệp đó không thể tồn tại được”. Và một nhân vật quan trọng bậc nhất trong doanh nghiệp cũng như quá trình mang lại “khách hàng” của doanh nghiệp, đó chính là “Giám đốc kinh doanh”.

Phí ưu đãi: 16,800,000đ  – 12,000,000đ

Khóa học CEO tại TP HCM

Khóa học CEO tại TP HCM

Khóa học “Khóa học Kỹ năng bán hàng hiệu quả” của Trường Đào tạo Doanh nhân PTI giúp người nhân viên kinh doanh khẳng định mình là đối tác tin cậy với mọi khách hàng, dù họ có khó tính đến đâu. Học viên không chỉ được học cách sử dụng kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng mà các chuyên gia trong khóa học sẽ tư vấn cho bạn, giúp bạn thực hành các kỹ năng bán hàng đỉnh cao qua các bài tập tình huống thực tế. Cuối cùng một quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng từng bước chuyên nghiệp sẽ giúp khách hàng ở lại lâu dài với Doanh nghiệp chúng ta”.

Phí ưu đãi: 2,600,000đ  – 2,000,000đ

Khóa học CEO tại TP HCM

Khóa học CEO tại TP HCM

Chương trình này được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao của các công ty trong và ngoài nước, những công ty đang phát triển theo mô hình công ty MẸ-CON, Tập đoàn kinh tế.
Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của các chuyên gia kinh tế cao cấp từng là thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ.

Phí ưu đãi: 16,800,000đ  – 12,000,000đ

Khóa học CEO tại TP HCM

Khóa học CEO tại TP HCM

Các chuyên gia của PTI đã dày công nghiên cứu, thiết kế và biên soạn chương trình Đào tạo “CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp” với mong muốn các công ty/ các tổ chức luôn có đội ngũ nhân sự vững mạnh và chính sách nguồn nhân lực hiệu quả. Điều này chắc chắn sẽ giúp Doanh nghiệp chúng ta phát triển ở một đẳng cấp mới”.

Phí ưu đãi: 16,800,000đ  – 12,000,000đ

Khóa học CEO tại TP HCM

Khóa học CEO tại TP HCM