SỰ KIỆN NỔI BẬT

PEC tổ chức Small talk: Nghi lễ ngoại giao dành cho doanh nhân

Ngày nay, hợp tác phát triển đang trở thành xu thế chung của nhân loại, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, họ không chỉ phải nghiên cứu phát triển sản phẩm, chiếm lĩnh niềm tin của khách hàng mà quan trọng hơn là phải biết hợp […]