SỰ KIỆN NỔI BẬT

Lễ tôn vinh sự học của Doanh nhân 2023 - Tổ chức Giáo dục đào tạo PTI

Lễ tôn vinh sự học doanh nhân chủ đề: “Sự nghiệp & Doanh nhân”

Nov 6, 2023

Với chủ đề: “Sự nghiệp & Doanh nhân”, PTI sẽ tổ chức Lễ tôn vinh sự học doanh nhân vào ngày 9/12 tại Tp.HCM và 16/12 tại Tp. Hà Nội. Sự nghiệp & Doanh nhân Đội ngũ doanh nhân ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong xã hội, được xem là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định nhằm thực hiện mục tiêu…

0766.133.336 Zalo