SỰ KIỆN NỔI BẬT

Hội thảo kinh tế 2024: Những dự báo quan trọng và hành động của doanh nghiệp

Hội thảo kinh tế 2024: Những dự báo quan trọng và hành động của doanh nghiệp

Jan 25, 2024

Năm 2024 nền kinh tế toàn cầu được dự báo vẫn đối diện với nhiều rủi ro, khó đoán định, là một năm không dễ dàng với nền kinh tế thế giới và Việt Nam nói riêng. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 103/2023/ về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, với mục tiêu đề ra…

0766.133.336 Zalo