SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN DOANH NHÂN

Kỹ năng phỏng vấn trưởng phòng kinh doanh

Kỹ năng phỏng vấn trưởng phòng kinh doanh
Để tuyển được một trưởng phòng kinh doanh thì chúng ta cần 3 biến chính (tức là điều kiện cần), và tuyển được người có thêm Tầm nhìn sắc bén (tức là điều kiện đủ) thì lại càng tốt:
Biến 1: Đạo đức: […]

Bí quyết tạo động lực cho nhân viên

Bí quyết tạo động lực cho nhân viên
Cách tạo động lực cho nhân viên, thỏa mãn với công việc họ đang chịu trách nhiệm.
Tạo động lực cho nhân viên để họ luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng khi làm việc, đạt hiệu quả kinh doanh.