Cơ sở vật chất

HỆ THỐNG PHÒNG HỌC QUY CHUẨN

PTI tự hào đã tạo ra một môi trường không chỉ lý tưởng cho việc học tập mà còn là một không gian để cho các doanh nhân gặp gỡ,cùng chia sẻ, trao đổi, khám phá các giải pháp thực tế, khó khăn trong doanh nghiệp.

Hệ thống phòng học với chuẩn quốc tế với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, tiện nghi được thiết kế ấn tượng và độc đáo.

Giảng đường: Chu Văn An
“Đề cao trung nghĩa chí khí”

Giảng đường Chu Văn An
Giảng đường Chu Văn An

Phòng rộng 250m2, thiết kế hình cánh cung với sức chứa khoảng 130 người phù hợp với các chương trình hội thảo, small talk.

Giảng đường: Gandhi
“Đề cao chính học có thể tạo nên sự độc lập và phát triển”

Phòng rộng 116 m2 thiết kế linh động với nhu cầu giảng dạy

Giảng đường Bill Gate
“Đề cao tự học không câu nệ bằng cấp”

Phòng rộng 128m2 thiết kế bàn tròn

Giảng đường Fukuzawa
“Đề cao học vấn vì quốc gia”

Phòng rộng 128m2 thiết kế bàn tròn

HỌC ONLINE HỌC TRÊN ZOOM