KHÓA HỌC TẠI HÀ NỘI

Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí
CEO toàn diện10-05-20216 tháng

38,800,000
30,000,000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp23-04-20214,5 tháng

22,800,000
16,000,000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp23-05-20214,5 tháng

22,800,000
16,000,000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp23-06-20214,5 tháng

22,800,000
16,000,000

CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp14-07-20213,5 tháng

18,800,000
14,000,000

CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp20-08-20213,5 tháng

18,800,000
14,000,000

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp14-04-20213,5 tháng

18,800,000
14,000,000

CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp14-06-20213,5 tháng

18,800,000
14,000,000

CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

11-09-20213,5 tháng

18,800,000
14,000,000

Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp07-08-202110 buổi8,200,000
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp04-06-202110 buổi8,200,000
Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

16-04-202112 buổi

8,600,000
6,000,000

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

03-05-202112 buổi

8,600,000
6,000,000

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

22-05-202112 buổi

8,600,000
6,000,000

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

18-06-202112 buổi

8,600,000
6,000,000

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

26-06-202110 buổi8,200,000

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

24-09-202110 buổi8,200,000
Đào tạo giảng viên nội bộ26-05-20218 buổi

6,800,000
5,000,000

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp12-06-20218 buổi

6,800,000
5,200,000

Chiến lược dẫn đầu & hệ vận hành 7S

05-05-20218 buổi

4,800,000
4,000,000

Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên giaChưa có lịch10 buổi

12,800,000
11,000,000

Khoa học phong thủy ứng dụng cho doanh nhânChưa có lịch6 buổi

4,600,000
3,200,000

Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí
Quản lý cửa hàng bán lẻ chuyên nghiệp25-05-20214 buổi

4,000,000

Quản lý khách hàng của cửa hàng bán lẻ29-06-20214 buổi

4,000,000

Quản lý nhân viên cửa hàng bán lẻ24-08-20214 buổi

4,000,000

Kỹ năng bán hàng cho nhân viên cửa hàng bán lẻ28-09-20214 buổi

4,000,000

Kỹ năng chăm sóc khách hàng cho nhân viên cửa hàng bán lẻ26-10-20214 buổi

4,000,000

Tài chính dành cho Lãnh đạoChưa có lịch4 buổi

2,600,000
2,000,000

Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyênChưa có lịch4 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp14-04-20214 buổi

2,600,000
2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả26-04-20214 buổi

2,600,000
2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả29-05-20214 buổi

2,600,000
2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả05-06-20214 buổi

2,600,000
2,000,000

Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán19-04-20212 buổi

2,600,000
2,000,000

Sử dụng KPI trong đánh giá hiệu quả công việc18-04-20214 buổi

3,200,000
2,400,000

Nghiệp vụ quản lý kho24-04-20214 buổi

2,600,000
2,000,000

Phân tích báo cáo tài chính08-06-20214 buổi

2,600,000
2,000,000

Kỹ năng làm việc hiệu quả11-06-20213 buổi

2,200,000
1,800,000

Chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại15-05-20214 buổi

2,600,000
2,000,000

Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả15-10-20213 buổi

2,200,000
1,800,000

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại04-06-20214 buổi

2,600,000
2,000,000

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý02-06-20212 buổi

2,600,000
2,000,000

Quản lý con người09-05-20212 buổi

1,800,000
1,000,000

Quản trị dòng tiền23-05-20212 buổi

1,800,000
1,000,000

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả19-05-20212 buổi

1,800,000
1,000,000

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự16-05-20212 buổi

1,800,000
1,000,000

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng caoChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Marketing Online cấp tốcChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệpChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Phong thủy trong điều hành Doanh nghiệpChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Rèn luyện văn phong của CEO16-04-20214 buổi

2,600,000
2,000,000

Phong thủy trong kinh doanh BĐS & Nhà ởChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,200,000

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng24-04-20212 buổi

1,800,000
1,000,000

Marketing DigitalChưa có lịch4 buổi

3,200,000
2,400,000

Bán hàng trên facebook chuyên nghiệp và chuyên sâu28-05-20216 buổi

6,800,000
4,000,000

Bán hàng bằng phương thức livestream chuyên nghiệp07-05-20216 buổi

6,800,000
4,000,000

Lịch sử, phương pháp sáng tạo sản phẩm & kinh doanh mới03-05-20212 buổi

2,600,000
2,000,000