TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI

Tính đến năm 2023, đã hơn 16 năm PTI đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam, PTI tự hào là cây cầu kết nối, giao lưu, giao thương cho hàng nghìn Doanh nhân, Doanh nghiệp. Với kinh nghiệm đào tạo và kiến thức chuyên môn sâu của đội ngũ giảng sư, các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế kết hợp năng lực tổ chức dịch vụ giáo dục chuyên nghiệp, PTI cung cấp chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao, phù hợp với sự phát triển của xã hội.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí
CEO toàn diện29-05-20234 tháng

28.800.000đ
14.400.000đ

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp22-04-20234 tháng

22.800.000đ
11.400.000đ

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp22-05-20234 tháng

22.800.000đ
11.400.000đ

CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp28-07-20233 tháng

18.800.000đ
9.400.000đ

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp21-06-20233 tháng

18.800.000đ
9.400.000đ

CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp17-05-20233 tháng

18.800.000đ
9.400.000đ

CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp24-04-20233 tháng

18.800.000đ
9.400.000đ

Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp06-05-202310 buổi8.200.000đ
Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp01-04-202310 buổi8.200.000đ
Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

03-04-202312 buổi

8.600.000đ
4.300.000đ

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

26-04-202312 buổi

8.600.000đ
4.300.000đ

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

12-05-202310 buổi8.200.000đ
Đào tạo giảng viên nội bộ12-07-20238 buổi

6.800.000đ
5.000.000đ

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp27-05-20238 buổi

6.800.000đ
5.000.000đ

Chiến lược dẫn đầu & hệ vận hành 7S

17-04-20238 buổi

4.800.000đ
4.000.000đ

Khoa học phong thủy ứng dụng cho doanh nhânChưa có lịch6 buổi

4.600.000đ
3.200.000đ

Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia18-10-202310 buổi

12.800.000đ
11.000.000đ

Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí
Tài chính dành cho Lãnh đạo13-05-20234 buổi

3.200.000đ
2.000.000đ

Quản trị trải nghiệm khách hàng17-06-20234 buổi

4.200.000đ
2.000.000đ

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp15-04-20234 buổi3.200.000đ
1.600.000đ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả10-04-20234 buổi

3.200.000đ
1.600.000đ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả06-05-20234 buổi

3.200.000đ
1.600.000đ

Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán26-05-20232 buổi

2.600.000đ
2.000.000đ

Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh nhân15-04-20232 buổi

2.600.000đ
2.000.000đ

Rèn luyện văn phong của CEO16-06-20232 buổi

3.200.000đ
2.400.000đ

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý10-04-20232 buổi

2.600.000đ
2.000.000đ

Sử dụng KPI trong đánh giá hiệu quả công việcChưa có lịch4 buổi

3.200.000đ
2.400.000đ

Nghiệp vụ quản lý kho22-04-20234 buổi

3.200.000đ
2.000.000đ

Phân tích báo cáo tài chính25-03-20234 buổi

3.200.000đ
2.000.000đ

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp08-04-20232 buổi

1.800.000đ
1.000.000đ

Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính22-04-20234 buổi

3.200.000đ
2.000.000đ

Kỹ năng làm việc hiệu quả17-04-20233 buổi

2.200.000đ
1.100.000đ

Chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại10-06-20234 buổi

3.200.000đ
1.600.000đ

Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả21-04-20233 buổi

2.200.000đ
1.800.000đ

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại14-06-20234 buổi

3.200.000đ
2.000.000đ

Quản lý con ngườiChưa có lịch2 buổi

1.800.000đ
1.000.000đ

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng15-04-20232 buổi

1.800.000đ
1.000.000đ

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự20-05-20232 buổi

1.800.000đ
1.000.000đ

Quản trị dòng tiền20-04-20232 buổi

1.800.000đ
1.000.000đ

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả03-04-20232 buổi

1.800.000đ
1.000.000đ

Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí

CEO toàn diện

28-10-20234 tháng

28.800.000đ
14.400.000đ

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

23-04-20234 tháng

22.800.000đ
11.400.000đ

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

31-05-20234 tháng

22.800.000đ
11.400.000đ

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

24-06-20234 tháng

22.800.000đ
11.400.000đ

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp25-06-20233 tháng18.800.000đ
9.400.000đ

CFO -  Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

15-07-20233 tháng18.800.000đ
9.400.000đ

CCO -  Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

14-04-20233 tháng18.800.000đ
9.400.000đ

CMO -  Giám đốc marketing chuyên nghiệp

08-05-20233 tháng18.800.000đ
9.400.000đ
Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp22-07-20238 buổi8.200.000đ
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp10-06-20238 buổi8.200.000đ
Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

31-03-202312 buổi

8.600.000đ
4.300.000đ

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

22-04-202312 buổi

8.600.000đ
4.300.000đ

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

24-06-20238 buổi8.200.000đ
6.000.000đ

Đào tạo Giảng viên nội bộ

16-06-20238 buổi

6.800.000đ
4.000.000đ

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

08-04-20238 buổi

6.800.000đ
5.000.000đ

Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia

12-07-202310 buổi

12.800.000đ
12.000.000đ

Thương mại điện tử chuyên nghiệp10-05-20238 buổi

10.600.000đ
5.500.000đ

Khoa học phong thủy dành cho Doanh nhân19-05-20236 buổi

4.800.000đ
3.300.000đ

Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên22-04-20234 buổi

3.200.000đ
2.000.000đ

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

17-05-20234 buổi

3.200.000đ
1.600.000đ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả17-04-20234 buổi

3.200.000đ
1.600.000đ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả27-05-20234 buổi

3.200.000đ
1.600.000đ

Quản trị trải nghiệm khách hàngChưa có lịch4 buổi

4.200.000đ
2.000.000đ

Nghệ thuật thương lượng và đàm phán07-04-20232 buổi

2.200.000đ
2.000.000đ

Phương pháp dạy con dành cho nhà quản lýChưa có lịch2 buổi

2.600.000đ
2.000.000đ

Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả08-04-20234 buổi

3.200.000đ
2.000.000đ

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại19-05-20232 buổi

1.800.000đ
1.000.000đ

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

05-05-20234 buổi

3.200.000đ
2.000.000đ

Marketing Digital14-04-20234 buổi

3.200.000đ
2.000.000đ

Marketing Online cấp tốc21-07-20234 buổi

3.200.000đ
2.000.000đ

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

22-04-20234 buổi

3.200.000đ
1.600.000đ

Quản lý con người

01-04-20232 buổi

1.800.000đ
1.000.000đ

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả02-04-20232 buổi

1.800.000đ
1.000.000đ

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự NÂNG CAO05-05-20232 buổi

1.800.000đ
1.000.000đ

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự31-03-20232 buổi

1.800.000đ
1.000.000đ

Nghiệp vụ quản lý kho13-05-20234 buổi

3.200.000đ
2.000.000đ

Tài chính dành cho lãnh đạoChưa có lịch4 buổi

3.200.000đ
2.400.000đ

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng07-04-20232 buổi

1.800.000đ
1.000.000đ

Kỹ năng làm việc hiệu quả14-04-20234 buổi

3.200.000đ
1.600.000đ

Quản trị dòng tiềnChưa có lịch2 buổi

1.800.000đ
1.200.000đ

CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN

Với đội ngũ hơn 100 chuyên gia, giảng viên cam kết dài lâu, đặc biệt còn có sự tham gia của các chuyên gia kinh tế cao cấp từng là thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, chắc chắn sẽ mang đến cho học viên những kiến thức, bài học sâu sắc trong quản trị doanh nghiệp, thích nghi và chuyển đổi phương thức kinh doanh...để hội nhập thành công.

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Nguồn động lực lớn lao để toàn thể PTI nỗ lực hơn nữa để đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ONLINE

Khóa học là các video được dựng chuyên nghiệp, độc quyền, không có trên các trang mạng xã hội. Mỗi chuyên đề đi sâu giải quyết từng vấn đề giúp học viên dễ dàng tiếp cận. Học viên có thể học ở mọi lúc mọi nơi.

Đào tạo CEO chuyên nghiệp

KHÓA HỌC CEO ONLINE
388 bài học
9.600.000đ - 4.800.000đ

Giám đốc nhân sự - CHRO

KHÓA HỌC CHRO ONLINE
182 bài học
6.800.000đ - 3.400.000đ

Giám đốc Marketing - CMO

KHÓA HỌC CMO ONLINE
183 bài học
6.800.000đ - 3.400.000đ

CCO - Giám đốc kinh doanh

KHÓA HỌC CCO ONLINE
213 bài học
6.800.000đ - 3.400.000đ

Khóa học Quản trị doanh nghiệp

BỘ 135 KHÓA HỌC ONLINE
Trên 1000 bài học
8.600.000đ - 4.300.000đ

Giám đốc sản xuất - CPO

KHÓA HỌC CPO ONLINE
139 bài học
6.800.000đ - 3.400.000đ

Quản lý cấp trung

QUẢN LÝ CẤP TRUNG
59 bài học
2.600.000đ

Trưởng phòng kinh doanh

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
17 bài học
899.000đ

0766.133.336 Zalo