HocCEO.com cung cấp các khóa đào tạo Giám đốc, Quản lý do trường doanh nhân PTI đào tạo, được ưu đãi học phí

Ms. HỒNG VŨ
t: 0901 754 626
e: hongvu@hocceo.com

CÁC KHÓA TẠI HÀ NỘI

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG
LỊCH HỌC
THỜI GIAN PHÍ ƯU ĐÃI
Khóa CEO toàn diện 14-05-2018
T2, T3
(5 tháng)
18h00 - 21h00 26,800,000
20,000,000
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 27-01-2018
CN
(4 tháng)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
20,800,000
16,000,000
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-2018
CN
(3 tháng)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
20,800,000 16,000,000 ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20-04-2018
T7
(4 tháng)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
20,800,000 16,000,000 ĐĂNG KÝ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-04-2018
T2,3
(3 tháng)
18h00 - 21h00 16,800,000 12,000,000 ĐĂNG KÝ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 24-03-2018
T7, CN
(3 tháng)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
18,800,000 14,000,000 ĐĂNG KÝ
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 04-04-2018
T2,3
(3 tháng)
18h00 - 21h00 16,800,000 12,000,000 ĐĂNG KÝ
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 21-01-2018
CN
(3 tháng)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
16,800,000 12,000,000 ĐĂNG KÝ
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 17-03-2018
T7
(3 tháng)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
16,800,000 12,000,000 ĐĂNG KÝ
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG
LỊCH HỌC
THỜI GIAN PHÍ ƯU ĐÃI
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 13-01-2018
T7
(12 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
8.600.000
6,000,000
ĐĂNG KÝ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 10-01-2018
T4,5
(10 buổi)
18h00 - 21h00 9,600,000
8,200,000
ĐĂNG KÝ
Đào tạo giảng viên nội bộ 30-03-2018
T6,7
(08 buổi)
18h00 - 21h00 6,800,000
5,200,000
ĐĂNG KÝ
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp 06-01-2018
T7, CN
(08 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
6,800,000
5,000,000
ĐĂNG KÝ
Mô hình 3P trong định chuẩn chức danh 12-01-2018
T6,7,CN,T2,3,4
(06 buổi)
18h00 - 21h00 12,800,000
9,000,000
ĐĂNG KÝ
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG
LỊCH HỌC
THỜI GIAN PHÍ ƯU ĐÃI
Tài chính dành cho Sếp 31-01-2018
T4,5,6,7
(04 buổi)
18h00 - 21h00 2,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp 22-01-2018
T2,3,4,5,6,7
(06 buổi)
18h00 - 21h00 4,200,000 3,200,000 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 03-02-2018
T7, CN
(04 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
2,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

05-05-2018
T7, CN (04 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
3,600,000 2,600,000 ĐĂNG KÝ
Nghệ thuật thương lượng & đàm phán 29-01-2018
T2,3
(02 buổi)
18h00 - 21h00 2,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ
Quản lý kênh phân phối hiệu quả 17-03-2018
T7, CN
(04 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
4,200,000 3,200,000 ĐĂNG KÝ

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

06-01-2018
T7, CN (04 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
2,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 15-01-2018
T2,3 (04 buổi)
13h30 - 16h30 3,200,000 2,400,000 ĐĂNG KÝ
Quản lý con người 03-02-2018
T7 (02 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
1,800,000 1,200,000 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 10-03-2018
T7, CN (04 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
32,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 27-01-2018
T7 (02 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
1,800,000 1,200,000 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 16-03-2018
T6,7 (02 buổi)
18h00 - 21h00 1,800,000 1,200,000 ĐĂNG KÝ
Quản lý và giám sát bán hàng 10-03-2018
T7, CN
(04 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
4,200,000 3,200,000 ĐĂNG KÝ
Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế 19-03-2018
T2,3,4,5 (04 buổi)
18h00 - 21h00 2,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ
Mô hình 7s cho doanh nghiệp 15-01-2018
T2,3,4,5
(04 buổi)
18h00 - 21h00 2,600,000 2,200,000 ĐĂNG KÝ
Phân tích báo cáo tài chính 08-01-2018
T2,3,4,5
(04 buổi)
18h00 - 21h00 2,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ
Khóa quản trị dòng tiền 15-01-2018
T2,3
(02 buổi)
18h00 - 21h00 1,800,000 1,200,000 ĐĂNG KÝ
Nghiệp vụ quản lý kho 10-03-2018
T7, CN
(04 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
2,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 12-03-2018
T2,3
(02 buổi)
18h00 - 21h00 2,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 12-01-2018
T6,7, CN
(03 buổi)
18h00 - 21h00 2,200,000 1,800,000 ĐĂNG KÝ

Đăng ký tham gia học thử MIỄN PHÍ trước khi đăng ký học - ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

KHÓA HỌC K.GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI
Khóa CEO toàn diện 14-05-2018 26,800,000
20,000,000
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 27-01-2018 20,800,000
16,000,000
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-2018 20,800,000 16,000,000
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20-04-2018 20,800,000 16,000,000
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-04-2018 16,800,000 12,000,000
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 24-03-2018 18,800,000 14,000,000
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 04-04-2018 16,800,000 12,000,000
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 21-01-2018 16,800,000 12,000,000
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 17-03-2018 16,800,000 12,000,000
KHÓA HỌC K.GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 13-01-2018 8.600.000
6,000,000
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 10-01-2018 9,600,000
8,200,000
Đào tạo giảng viên nội bộ 30-03-2018 6,800,000
5,200,000
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp 06-01-2018 6,800,000
5,000,000
Mô hình 3P trong định chuẩn chức danh 12-01-2018 12,800,000
9,000,000
KHÓA HỌC K.GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI
Tài chính dành cho Sếp 31-01-2018 2,600,000 2,000,000
Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp 22-01-2018 4,200,000 3,200,000
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 03-02-2018 2,600,000 2,000,000

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

05-05-2018 3,600,000 2,600,000
Nghệ thuật thương lượng & đàm phán 29-01-2018 2,600,000 2,000,000
Quản lý kênh phân phối hiệu quả 17-03-2018 4,200,000 3,200,000

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

06-01-2018 2,600,000 2,000,000
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 15-01-2018 3,200,000 2,400,000
Quản lý con người 03-02-2018 1,800,000 1,200,000
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 10-03-2018 32,600,000 2,000,000
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 27-01-2018 1,800,000 1,200,000
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 16-03-2018 1,800,000 1,200,000
Quản lý và giám sát bán hàng 10-03-2018 4,200,000 3,200,000
Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế 19-03-2018 2,600,000 2,000,000
Mô hình 7s cho doanh nghiệp 15-01-2018 2,600,000 2,200,000
Phân tích báo cáo tài chính 08-01-2018 2,600,000 2,000,000
Khóa quản trị dòng tiền 15-01-2018 1,800,000 1,200,000
Nghiệp vụ quản lý kho 10-03-2018 2,600,000 2,000,000
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 12-03-2018 2,600,000 2,000,000
Kỹ năng làm việc hiệu quả 12-01-2018 2,200,000 1,800,000

Học thử MIỄN PHÍ trước khi học

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

Chương trình này được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao của các công ty trong và ngoài nước, những công ty đang phát triển theo mô hình công ty MẸ-CON, Tập đoàn kinh tế. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của các chuyên gia kinh tế cao cấp từng là thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ.

Phí ưu đãi: 26,800,000đ  – 20,000,000đ

Phỏng vấn Ông Triệu Văn Dương CTHĐQT – TGĐ Trường Doanh nhân PTI

Mục đích của khóa học nhằm nâng cao khả năng nắm bắt thị trường của các nhà lãnh đạo và cải thiện năng lực sáng tạo của họ. Chương trình mang đến cho học viên nền tảng kiến thức sâu sắc và tạo cơ hội giúp họ thảo luận và đưa ra các giải pháp trước những thách thức của thị trường trong nước & quốc tế cạnh tranh gay gắt.

Phí ưu đãi: 20,800,000đ  – 16,000,000đ

Học CEO - Khóa Giám đốc điều hành

Học CEO – Khóa Giám đốc điều hành

Chuyên khảo chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh

“Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh” với chuyên gia Đỗ Hoài Nam sẽ giúp các Doanh nghiệp tổng hợp nhanh nhất các bước đi, lộ trình trong kinh doanh, rút ngắn thời gian về đích đồng thời giúp doanh nghiệp đạt được vị trí dẫn đầu trong chiến lược kinh doanh dựa trên sự am hiểu môi trường kinh doanh, nhận định đúng xu hướng dịch chuyển của thị trường, biết được các quyết sách của đối thủ cạnh tranh… mở ra nhiều hơn nữa các cơ hội hợp tác phát triển thành công.

KHAI GIẢNG: 26/11/2017 tại Hà Nội

THỜI GIAN: 18h00 – 21h00

THỜI LƯỢNG: 01 BUỔI

CHUYÊN GIA: ĐỖ HOÀI NAM

HỌC PHÍ: MIỄN PHÍ 100%

Khóa học “Khóa học Kỹ năng bán hàng hiệu quả” của Trường Đào tạo Doanh nhân PTI giúp người nhân viên kinh doanh khẳng định mình là đối tác tin cậy với mọi khách hàng, dù họ có khó tính đến đâu. Học viên không chỉ được học cách sử dụng kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng mà các chuyên gia trong khóa học sẽ tư vấn cho bạn, giúp bạn thực hành các kỹ năng bán hàng đỉnh cao qua các bài tập tình huống thực tế. Cuối cùng một quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng từng bước chuyên nghiệp sẽ giúp khách hàng ở lại lâu dài với Doanh nghiệp chúng ta”.

Phí ưu đãi: 2,600,000đ  – 2,000,000đ

Khóa học Kỹ năng bán hàng hiệu quả

Khóa học Kỹ năng bán hàng hiệu quả – Học CEO

Giám đốc Tài chính – CFO là một vị trí quan trọng của doanh nghiệp. Nếu thiếu đi vị trí này Ban lãnh đạo không thể quản lý tài chính một cách bài bản và chuyên nghiệp. Công việc của CFO đòi hỏi những kỹ năng và phẩm chất đặc biệt, họ đóng vai trò hoàn toàn khác đối với kế toán vì rất nhiều nhiệm vụ của CFO mà kế toán trưởng không thể thực hiện được.

Phí ưu đãi: 16,800,000đ  – 12,000,000đ

Khóa giám đốc tài chính - Học CEO

Khóa giám đốc tài chính – Học CEO

Các chuyên gia của PTI đã dày công nghiên cứu, thiết kế và biên soạn chương trình Đào tạo “CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp” với mong muốn các công ty/ các tổ chức luôn có đội ngũ nhân sự vững mạnh và chính sách nguồn nhân lực hiệu quả. Điều này chắc chắn sẽ giúp Doanh nghiệp chúng ta phát triển ở một đẳng cấp mới”.

Phí ưu đãi: 16,800,000đ  – 12,000,000đ

Khóa giám đốc nhân sự - Học CEO

Khóa giám đốc nhân sự – Học CEO

CMO đích thị luôn là người có thu nhập rất cao, chiếm vị trí quan trọng trong Doanh nghiệp và là nhân tố then chốt trong guồng máy nghiệp vụ của Doanh nghiệp. Họ không chỉ tạo ra thương hiệu của sản phẩm – Dịch vụ – Tổ chức mà họ là người quản trị giữ gìn thương hiệu đó bền mãi với thời gian

Phí ưu đãi: 16,800,000đ  – 12,000,000đ

Khóa giám đốc Marketing - Học CEO

Khóa giám đốc Marketing – Học CEO

TIN DOANH NHÂN