"Đội ngũ giảng sư tinh hoa và trải nghiệp tri thức toàn cầu. Dịch vụ đào tạo quốc tế hóa. Đồng hành từ khởi sự đến thúc đẩy lộ trình thành công. Kết tinh và chuyển giao các giá trị ưu việt về đào tạo. Kết nối và chia sẻ doanh trí cùng vận hội". Giới thiệu »

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem thêm các khóa học khác tại Hà Nội: CẤP QUẢN LÝ - KHÓA NGẮN HẠN

Xem thêm các khóa học khác tại TP. HCM: CẤP QUẢN LÝ - KHÓA NGẮN HẠN

+
TẠI HÀ NỘI

Xem thêm các khóa học khác tại Hà Nội: CẤP QUẢN LÝ - KHÓA NGẮN HẠN

+
TẠI TP. HCM

Xem thêm các khóa học khác tại TP. HCM: CẤP QUẢN LÝ - KHÓA NGẮN HẠN

+
CÁC TP. KHÁC

CHUYÊN KHẢO MIỄN PHÍ

CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN ĐẦU NGÀNH

Với đội ngũ trên 125 chuyên gia, giảng viên cam kết dài lâu, đặc biệt còn có sự tham gia của các chuyên gia kinh tế cao cấp từng là thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, chắc chắn sẽ mang đến cho học viên nhiều kiến thức, bài học sâu sắc trong kinh doanh...

More Ban giảng huấn:

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Nguồn động lực lớn lao để toàn thể PTI nỗ lực hơn nữa để chia sẻ thành công, cộng hưởng thịnh vượng

KHÓA NHIỀU NGƯỜI HỌC

Nguyễn Tất Thịnh - Tư tưởng xuyên suốt của ông: truyền bá, reo rắc, thức tỉnh
Nguyễn Tất Thịnh - Tư tưởng xuyên suốt của ông: truyền bá, reo rắc, thức tỉnh
Nguyễn Hoàng Phương - Chuyên gia tư vấn cao cấp trong lĩnh vực Marketing & Thương hiệu
Nguyễn Hoàng Phương - Chuyên gia tư vấn cao cấp trong lĩnh vực Marketing & Thương hiệu
Tạ Thị Phước Thạnh - Giảng viên cao cấp về quản lý, lãnh đạo, sản xuất, nhân sự
Tạ Thị Phước Thạnh - Giảng viên cao cấp về quản lý, lãnh đạo, sản xuất, nhân sự
HÀ NỘI
Chương trình đào tạo

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Khai giảng: 24-08-2018

TP.HCM
Chương trình đào tạo

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Khai giảng: 18-08-2018

HÀ NỘI
Chương trình đào tạo

QUẢN LÝ CẤP TRUNG Khai giảng: 22-08-2018

TP.HCM
Chương trình đào tạo

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Khai giảng: 17-09-2018

HÀ NỘI
Chương trình đào tạo

KỸ NĂNG BÁN HÀNG HIỆU QUẢ Khai giảng: 18-08-2018

SỰ KIỆN NỔI BẬT