Đào Xuân Khương

Đào Xuân Khương

Chuyên gia tư vấn phân phối và bán lẻ hiện đại

Chuyên gia Đào Xuân Khương – Chủ tịch công ty KCP Việt Nam, Chuyên gia tư vấn phân phối và bán lẻ hiện đại, giảng viên cao cấp Tổ chức giáo dục PTI từng chia sẻ:“ Với tôi, tôi luôn có thể sắp xếp công việc và biến bận rộn thành niềm vui, thành động lực để hoàn thành mục tiêu đặt ra”.

Xuất phát từ niềm đam mê công việc chuyên môn Chuyên gia Đào Xuân Khương đã đạt rất nhiều thành tích xuất sắc trong quản lý và giảng dạy. Mang trong mình tình yêu công việc cùng những bài giảng chuyên môn sâu ông đã trở thành một chuyên gia, một giảng viên được yêu mến tại Tổ chức giáo dục PTI.

0766.133.336 Zalo