Đào Xuân Khương

Đào Xuân Khương

Chuyên gia tư vấn phân phối và bán lẻ hiện đại

Quá trình học tập

  • Tiến sỹ về Bán lẻ hiện đại.
  • Nghiên cứu bán lẻ tại Đức.
  • Nghiên cứu Marketing tại Mỹ
  • Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp

  • Chủ tịch Công ty KCP Việt Nam
  • Giám đốc Điều hành – Công ty Thời trang Kowil
  • Giám đốc Điều hành – Công ty MeLinh Plaza
  • Giám đốc Kinh doanh – Tập đoàn Phú Thái
  • Giám đốc bán hàng khu vực – Công ty P&G VN
0766.133.336 Zalo