Bộ Gene văn hóa PTI

Bộ Gene Văn hóa PTI

GIẢNG VIÊN PTI

  1. Dùng tinh hoa tri thức, trải nghiệm thực tế tổng hợp để chia sẻ với học viên.
  2. Tự trọng về nhân cách và nghề nghiệp tôn trọng học viên và tổ chức.
  3. Chuẩn mực đúng giờ, chính thống, là tấm gương đáng noi theo cho mọi người.

NHÂN VIÊN PTI

  1. Tôn trọng các quy chế, tổ chức bảo vệ thương hiệu, kỷ luật và chuyên nghiệp
  2. Hợp tác trong nội bộ, với đối tác, làm việc tốt với con người định hướng khách hàng.
  3. Góp phần xây dựng văn hóa PTI, chính thống, chính quy trong công tác và tương tác.

HỌC VIÊN PTI

  1. Tự nhận thức bản thân là tầng lớp cao trong lực lượng xã hội.
  2. Tôn trọng trường, giảng viên, đồng nghiệp và góp phần xây dựng.
  3. Tuân thủ các nề nếp kỷ luật, quy chế học tập văn minh tiến bộ.
0766.133.336 Zalo