Nguyễn Tất Thịnh

Chuyên gia NGUYỄN TẤT THỊNH

Chuyên gia chiến lược, xây dựng quản trị hệ thống

Chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh mang trong mình những hoài bão, tâm nguyện về một sự thay đổi mang tính chất cơ bản và nền tảng. Tư tưởng xuyên suốt của ông: Truyền bá, reo rắc, thức tỉnh – Đây cũng chính là triết lý đào tạo của Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI

Hiện nay ông là giảng viên của Học Viện Hành Chính Quốc Gia. Chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh cũng là tác giả của cuốn sách được giới Doanh nhân đang rất quan tâm và yêu thích là: “Quản trị & Lãnh đạo tổ chức: Từ giá trị đến sức mạnh” – NXB Đà Nẵng, năm 2021.

0766.133.336 Zalo