Khóa học Chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại

CÁC KHÓA TẠI HÀ NỘI

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG
LỊCH HỌC
THỜI GIAN PHÍ ƯU ĐÃI
Khóa CEO toàn diện 14-05-2018
T2, T3
(5 tháng)
18h00 - 21h00 26,800,000
20,000,000
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 27-01-2018
CN
(4 tháng)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
20,800,000
16,000,000
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-2018
CN
(3 tháng)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
20,800,000 16,000,000 ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20-04-2018
T7
(4 tháng)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
20,800,000 16,000,000 ĐĂNG KÝ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-04-2018
T2,3
(3 tháng)
18h00 - 21h00 16,800,000 12,000,000 ĐĂNG KÝ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 24-03-2018
T7, CN
(3 tháng)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
18,800,000 14,000,000 ĐĂNG KÝ
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 04-04-2018
T2,3
(3 tháng)
18h00 - 21h00 16,800,000 12,000,000 ĐĂNG KÝ
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 21-01-2018
CN
(3 tháng)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
16,800,000 12,000,000 ĐĂNG KÝ
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 17-03-2018
T7
(3 tháng)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
16,800,000 12,000,000 ĐĂNG KÝ
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG
LỊCH HỌC
THỜI GIAN PHÍ ƯU ĐÃI
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 13-01-2018
T7
(12 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
8.600.000
6,000,000
ĐĂNG KÝ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 10-01-2018
T4,5
(10 buổi)
18h00 - 21h00 9,600,000
8,200,000
ĐĂNG KÝ
Đào tạo giảng viên nội bộ 30-03-2018
T6,7
(08 buổi)
18h00 - 21h00 6,800,000
5,200,000
ĐĂNG KÝ
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp 06-01-2018
T7, CN
(08 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
6,800,000
5,000,000
ĐĂNG KÝ
Mô hình 3P trong định chuẩn chức danh 12-01-2018
T6,7,CN,T2,3,4
(06 buổi)
18h00 - 21h00 12,800,000
9,000,000
ĐĂNG KÝ
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG
LỊCH HỌC
THỜI GIAN PHÍ ƯU ĐÃI
Tài chính dành cho Sếp 31-01-2018
T4,5,6,7
(04 buổi)
18h00 - 21h00 2,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp 22-01-2018
T2,3,4,5,6,7
(06 buổi)
18h00 - 21h00 4,200,000 3,200,000 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 03-02-2018
T7, CN
(04 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
2,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

05-05-2018
T7, CN (04 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
3,600,000 2,600,000 ĐĂNG KÝ
Nghệ thuật thương lượng & đàm phán 29-01-2018
T2,3
(02 buổi)
18h00 - 21h00 2,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ
Quản lý kênh phân phối hiệu quả 17-03-2018
T7, CN
(04 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
4,200,000 3,200,000 ĐĂNG KÝ

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

06-01-2018
T7, CN (04 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
2,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 15-01-2018
T2,3 (04 buổi)
13h30 - 16h30 3,200,000 2,400,000 ĐĂNG KÝ
Quản lý con người 03-02-2018
T7 (02 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
1,800,000 1,200,000 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 10-03-2018
T7, CN (04 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
32,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 27-01-2018
T7 (02 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
1,800,000 1,200,000 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 16-03-2018
T6,7 (02 buổi)
18h00 - 21h00 1,800,000 1,200,000 ĐĂNG KÝ
Quản lý và giám sát bán hàng 10-03-2018
T7, CN
(04 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
4,200,000 3,200,000 ĐĂNG KÝ
Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế 19-03-2018
T2,3,4,5 (04 buổi)
18h00 - 21h00 2,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ
Mô hình 7s cho doanh nghiệp 15-01-2018
T2,3,4,5
(04 buổi)
18h00 - 21h00 2,600,000 2,200,000 ĐĂNG KÝ
Phân tích báo cáo tài chính 08-01-2018
T2,3,4,5
(04 buổi)
18h00 - 21h00 2,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ
Khóa quản trị dòng tiền 15-01-2018
T2,3
(02 buổi)
18h00 - 21h00 1,800,000 1,200,000 ĐĂNG KÝ
Nghiệp vụ quản lý kho 10-03-2018
T7, CN
(04 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
2,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 12-03-2018
T2,3
(02 buổi)
18h00 - 21h00 2,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 12-01-2018
T6,7, CN
(03 buổi)
18h00 - 21h00 2,200,000 1,800,000 ĐĂNG KÝ

Đăng ký tham gia học thử MIỄN PHÍ trước khi đăng ký học - ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

KHÓA HỌC K.GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI
Khóa CEO toàn diện 14-05-2018 26,800,000
20,000,000
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 27-01-2018 20,800,000
16,000,000
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-2018 20,800,000 16,000,000
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20-04-2018 20,800,000 16,000,000
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-04-2018 16,800,000 12,000,000
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 24-03-2018 18,800,000 14,000,000
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 04-04-2018 16,800,000 12,000,000
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 21-01-2018 16,800,000 12,000,000
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 17-03-2018 16,800,000 12,000,000
KHÓA HỌC K.GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 13-01-2018 8.600.000
6,000,000
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 10-01-2018 9,600,000
8,200,000
Đào tạo giảng viên nội bộ 30-03-2018 6,800,000
5,200,000
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp 06-01-2018 6,800,000
5,000,000
Mô hình 3P trong định chuẩn chức danh 12-01-2018 12,800,000
9,000,000
KHÓA HỌC K.GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI
Tài chính dành cho Sếp 31-01-2018 2,600,000 2,000,000
Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp 22-01-2018 4,200,000 3,200,000
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 03-02-2018 2,600,000 2,000,000

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

05-05-2018 3,600,000 2,600,000
Nghệ thuật thương lượng & đàm phán 29-01-2018 2,600,000 2,000,000
Quản lý kênh phân phối hiệu quả 17-03-2018 4,200,000 3,200,000

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

06-01-2018 2,600,000 2,000,000
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 15-01-2018 3,200,000 2,400,000
Quản lý con người 03-02-2018 1,800,000 1,200,000
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 10-03-2018 32,600,000 2,000,000
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 27-01-2018 1,800,000 1,200,000
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 16-03-2018 1,800,000 1,200,000
Quản lý và giám sát bán hàng 10-03-2018 4,200,000 3,200,000
Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế 19-03-2018 2,600,000 2,000,000
Mô hình 7s cho doanh nghiệp 15-01-2018 2,600,000 2,200,000
Phân tích báo cáo tài chính 08-01-2018 2,600,000 2,000,000
Khóa quản trị dòng tiền 15-01-2018 1,800,000 1,200,000
Nghiệp vụ quản lý kho 10-03-2018 2,600,000 2,000,000
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 12-03-2018 2,600,000 2,000,000
Kỹ năng làm việc hiệu quả 12-01-2018 2,200,000 1,800,000

Học thử MIỄN PHÍ trước khi học

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ