Khóa học kỹ năng giao tiếp hiệu quả

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

Đăng ký tham gia học thử MIỄN PHÍ trước khi đăng ký học - ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

+
KHÓA GIÁM ĐỐC

Đăng ký tham gia học thử MIỄN PHÍ trước khi đăng ký học - ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

+
KHÓA QUẢN LÝ
+
KHÓA NGẮN HẠN

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Nguồn động lực lớn lao để toàn thể PTI phát triển

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỔI BẬT

Nguyễn Tất Thịnh - Tư tưởng xuyên suốt của ông: truyền bá, reo rắc, thức tỉnh
Nguyễn Tất Thịnh - Tư tưởng: truyền bá, reo rắc, thức tỉnh
Nguyễn Hoàng Phương - Tư vấn cao cấp Marketing và Thương hiệu
Nguyễn Hoàng Phương - Tư vấn cao cấp Marketing và Thương hiệu
Tạ Thị Phước Thạnh - giảng viên cao cấp về quản lý, lãnh đạo, sản xuất, nhân sự và dịch vụ khách hàng tại VCCI, PTI, World Bank, Asean...
Tạ Thị Phước Thạnh - giảng viên cao cấp về quản lý, lãnh đạo, sản xuất, nhân sự và dịch vụ khách hàng tại VCCI, PTI, World Bank, Asean...
Chuyên gia Ngô Công Trường
Chuyên gia Ngô Công Trường
HÀ NỘI
Chương trình đào tạo

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP Khai giảng: 20-04-2018

TP.HCM
Chương trình đào tạo

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP Khai giảng: 09-06-2018

HÀ NỘI
Chương trình đào tạo

NÂNG CAO NÂNG LỰC QUẢN TRỊ QUẢN LÝ CẤP TRUNG Khai giảng: 13-04-2018

TP.HCM
Chương trình đào tạo

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP Khai giảng: 07-04-2018

HÀ NỘI
Chương trình đào tạo

KỸ NĂNG BÁN HÀNG HIỆU QUẢ Khai giảng: 14-04-2018

Q. NINH
Chương trình đào tạo

KHÓA CEO TẠI QUẢNG NINH Khai giảng: 30-06-2018