Quản Trị Trải Nghiệm Khách Hàng

Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí
Tài chính dành cho Lãnh đạo07-10-20234 buổi3.200.000
2.000.000
Quản trị trải nghiệm khách hàng04-11-20234 buổi3.200.000
1.600.000
Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệpChưa có lịch4 buổi3.200.000
1.600.000
Kỹ năng bán hàng hiệu quả09-10-20234 buổi3.200.000
1.600.000
Kỹ năng bán hàng hiệu quả04-11-20234 buổi3.200.000
1.600.000
Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán20-11-20232 buổi2.600.000
2.000.000
Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh nhân04-10-20232 buổi2.600.000
2.000.000
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý15-11-20232 buổi2.600.000
2.000.000
Sử dụng KPI trong đánh giá hiệu quả công việc18-10-20234 buổi3.200.000
2.000.000
Nghiệp vụ quản lý kho04-11-20234 buổi3.200.000
2.000.000
Phân tích báo cáo tài chính06-11-20234 buổi3.200.000
2.000.000
Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp25-09-20232 buổi1.800.000
1.200.000
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chínhChưa có lịch4 buổi3.200.000
2.000.000
Kỹ năng làm việc hiệu quả08-12-20233 buổi3.200.000
1.600.000
Chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại25-12-20234 buổi3.200.000
1.600.000
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả19-01-20243 buổi3.200.000
2.000.000
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại02-10-20234 buổi3.200.000
2.000.000
Quản lý con người24-09-20232 buổi1.800.000
1.200.000
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng30-09-20232 buổi1.800.000
1.200.000
Quản trị dòng tiềnChưa có lịch2 buổi1.800.000
1.200.000
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả16-10-20232 buổi1.800.000
1.200.000
Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí
CEO toàn diện12-11-20234 tháng32.800.000
16.400.000
CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp23-10-20234 tháng24.800.000
12.400.000
CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp24-11-20234 tháng24.800.000
12.400.000
CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp17-11-20233 tháng20.800.000
10.400.000
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp18-10-20233 tháng20.800.000
10.400.000
CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp27-11-20233 tháng20.800.000
10.400.000
CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp11-12-20233 tháng20.800.000
10.400.000
CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp15-06-20243 tháng20.800.000
10.400.000
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp14-10-202310 buổi8.200.000
Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp06-01-202410 buổi8.200.000
Nhà khởi nghiệp hiệu quả và chuyên nghiệp15-10-202342 buổi25.000.000
Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung14-10-202312 buổi10.800.000
5.400.000
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung10-11-202312 buổi10.800.000
5.400.000
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp10-11-202310 buổi8.200.000₫
Đào tạo giảng viên nội bộ25-09-20238 buổi7.800.000
5.000.000
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp09-12-20238 buổi7.800.000
5.000.000
Chiến lược dẫn đầu & hệ vận hành 7S27-10-20238 buổi4.800.000
4.000.000
0766.133.336 Zalo