Khóa phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Nguồn động lực lớn lao để toàn thể PTI nỗ lực hơn nữa để chia sẻ thành công, cộng hưởng thịnh vượng

CHUYÊN KHẢO MIỄN PHÍ

Xem theo danh sách:

(*) Phí tiệc trà giờ giải lao

KHÓA NHIỀU NGƯỜI HỌC

Nguyễn Tất Thịnh - Tư tưởng xuyên suốt của ông: truyền bá, reo rắc, thức tỉnh
Nguyễn Tất Thịnh - Tư tưởng xuyên suốt của ông: truyền bá, reo rắc, thức tỉnh
Nguyễn Hoàng Phương - Chuyên gia tư vấn cao cấp trong lĩnh vực Marketing & Thương hiệu
Nguyễn Hoàng Phương - Chuyên gia tư vấn cao cấp trong lĩnh vực Marketing & Thương hiệu
Tạ Thị Phước Thạnh - Giảng viên cao cấp về quản lý, lãnh đạo, sản xuất, nhân sự
Tạ Thị Phước Thạnh - Giảng viên cao cấp về quản lý, lãnh đạo, sản xuất, nhân sự
Chuyên gia Ngô Công Trường
Ngô Công Trường - Chuyên gia thiết lập & phát triển hệ thống OE, Lean và Six Sigma, 5S
HÀ NỘI
Chương trình đào tạo

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Khai giảng: 24-06-2018

TP.HCM
Chương trình đào tạo

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Khai giảng: 16-06-2018

HÀ NỘI
Chương trình đào tạo

QUẢN LÝ CẤP TRUNG Khai giảng: 06-07-2018

TP.HCM
Chương trình đào tạo

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Khai giảng: 14-07-2018

HÀ NỘI
Chương trình đào tạo

KỸ NĂNG BÁN HÀNG HIỆU QUẢ Khai giảng: 16-06-2018

Q. NINH
Chương trình đào tạo

KHÓA CEO TẠI QUẢNG NINH Khai giảng: 30-06-2018