KHÓA HỌC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Nguồn động lực lớn lao để toàn thể PTI nỗ lực hơn nữa để đồng hành cùng Doanh nghiệp, chia sẻ thành công, cộng hưởng thịnh vượng

CÁC KHÓA HỌC TẠI HÀ NỘI

Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí
Tài chính dành cho Lãnh đạo25-11-20194 buổi

2,600,000
2,000,000

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp07-12-20196 buổi

4,200,000
3,200,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả16-11-20194 buổi

2,600,000
2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả07-12-20194 buổi

2,600,000
2,000,000

Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán13-11-20192 buổi

2,600,000
2,000,000

Xây dựng, quản lý & phát triển hệ thống cửa hàng23-11-20194 buổi

4,800,000
4,000,000

Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối

16-11-20194 buổi

5,800,000
4,500,000

Sử dụng KPI trong đánh giá hiệu quả công việc30-11-20194 buổi

3,200,000
2,400,000

Nghiệp vụ quản lý kho04-01-20204 buổi

2,600,000
2,000,000

Phân tích báo cáo tài chính09-12-20194 buổi

2,600,000
2,000,000

Kỹ năng làm việc hiệu quả03-01-20203 buổi

2,200,000
1,500,000

Quản lý & giám sát bán hàng hiệu quảChưa có lịch4 buổi

4,800,000
3,200,000

Chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại07-03-20204 buổi

2,600,000
2,000,000

Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả10-01-20203 buổi

2,200,000
1,500,000

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại02-12-20194 buổi

2,600,000
2,000,000

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý20-11-20192 buổi

2,600,000
2,000,000

Quản lý con người28-12-20192 buổi

1,800,000
1,000,000

Quản trị dòng tiền18-12-20192 buổi

1,800,000
1,000,000

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả20-11-20192 buổi

1,800,000
1,000,000

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự21-12-20192 buổi

1,800,000
1,000,000

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng caoChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Marketing Online cấp tốcChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp18-11-20192 buổi

1,800,000
1,000,000

Phong thủy trong điều hành Doanh nghiệp21-12-20192 buổi

1,800,000
1,000,000

Rèn luyện văn phong của CEO06-03-20204 buổi

2,600,000
2,000,000

Phong thủy trong kinh doanh BĐS & Nhà ở26-11-20192 buổi

1,800,000
1,200,000

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụngChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Marketing DigitalChưa có lịch4 buổi

3,200,000
2,400,000

Xây dựng bản mô tả công việcChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Doanh nhân với gia đình và sức khoẻChưa có lịch2 buổi

2,600,000
2,000,000

Nâng cao hiệu quả trong bán hàngChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương11-12-20192 buổi

1,800,000
1,200,000

Phong thủy cho ngày Tết27-12-20192 buổi

1,800,000
1,200,000

Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí
CEO Toàn diện11-05-20204 tháng

26,800,000
24,000,000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp24-11-20194 tháng

22,800,000
16,000,000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp25-12-20194 tháng

22,800,000
16,000,000

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp16-12-20193 tháng

18,800,000
14,000,000

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp15-11-20193 tháng

18,800,000
14,000,000

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp08-01-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp09-12-20193 tháng

18,800,000
14,000,000

CPO - Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

28-03-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí
Tài chính dành cho Lãnh đạo25-11-20194 buổi

2,600,000
2,000,000

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp07-12-20196 buổi

4,200,000
3,200,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả16-11-20194 buổi

2,600,000
2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả07-12-20194 buổi

2,600,000
2,000,000

Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán13-11-20192 buổi

2,600,000
2,000,000

Xây dựng, quản lý & phát triển hệ thống cửa hàng23-11-20194 buổi

4,800,000
4,000,000

Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối

16-11-20194 buổi

5,800,000
4,500,000

Sử dụng KPI trong đánh giá hiệu quả công việc30-11-20194 buổi

3,200,000
2,400,000

Nghiệp vụ quản lý kho04-01-20204 buổi

2,600,000
2,000,000

Phân tích báo cáo tài chính09-12-20194 buổi

2,600,000
2,000,000

Kỹ năng làm việc hiệu quả03-01-20203 buổi

2,200,000
1,500,000

Quản lý & giám sát bán hàng hiệu quảChưa có lịch4 buổi

4,800,000
3,200,000

Chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại07-03-20204 buổi

2,600,000
2,000,000

Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả10-01-20203 buổi

2,200,000
1,500,000

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại02-12-20194 buổi

2,600,000
2,000,000

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý20-11-20192 buổi

2,600,000
2,000,000

Quản lý con người28-12-20192 buổi

1,800,000
1,000,000

Quản trị dòng tiền18-12-20192 buổi

1,800,000
1,000,000

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả20-11-20192 buổi

1,800,000
1,000,000

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự21-12-20192 buổi

1,800,000
1,000,000

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng caoChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Marketing Online cấp tốcChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp18-11-20192 buổi

1,800,000
1,000,000

Phong thủy trong điều hành Doanh nghiệp21-12-20192 buổi

1,800,000
1,000,000

Rèn luyện văn phong của CEO06-03-20204 buổi

2,600,000
2,000,000

Phong thủy trong kinh doanh BĐS & Nhà ở26-11-20192 buổi

1,800,000
1,200,000

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụngChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Marketing DigitalChưa có lịch4 buổi

3,200,000
2,400,000

Xây dựng bản mô tả công việcChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Doanh nhân với gia đình và sức khoẻChưa có lịch2 buổi

2,600,000
2,000,000

Nâng cao hiệu quả trong bán hàngChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương11-12-20192 buổi

1,800,000
1,200,000

Phong thủy cho ngày Tết27-12-20192 buổi

1,800,000
1,200,000

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN KHẢO

Chuyên khảoKhai giảngHọc phíĐịa điểm
Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân26-12-2019Miễn phíHà Nội
Lãnh đạo & nghệ thuật đối nhân xử thế08-11-2019100,000đTP.HCM
Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân21-11-2019Miễn phíTP.HCM

KHÓA HỌC ONLINE

Khóa họcChuyên đềBài họcƯu đãi 20/11
Khóa học CEO online24 chuyên đề202 bài8,800,000đ
4,400,000đ
Khóa học CHRO online14 chuyên đề142 bài6,800,000đ
3,400,000đ
Khóa học CMO online14 chuyên đề169 bài6,800,000đ
3,400,000đ
Khóa học CCO online13 chuyên đề183 bài6,800,000đ
3,400,000đ
Khóa học CPO online14 chuyên đề183 bài6,800,000đ
3,400,000đ