KỸ NĂNG LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Khóa họcKhai giảngPhí ưu đãiĐăng ký

CEO toàn diện

22-06-2019

28,800,000đ
22,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

22-04-2019

22,800,000đ
16,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

18-05-2019

22,800,000đ
16,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

26-06-2019

22,800,000đ
16,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CCO -  Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

31-05-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CCO -  Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

24-08-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CFO -  Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

20-04-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CFO -  Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

12-07-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

16-06-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

16-09-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CMO – Giám đốc marketing chuyên nghiệp

17-07-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

12-10-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Khóa họcKhai giảngPhí ưu đãiĐăng ký

Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối

18-05-2019

3,800,000đ
3,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối

14-09-2019

3,800,000đ
3,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp

11-05-2019

3,800,000đ
3,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp

21-09-2019

3,800,000đ
3,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

06-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả

04-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Nghiệp vụ quản lý kho

05-06-2019

2,600,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

15-05-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao22-06-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Nghệ thuật thương lượng và đàm phán10-05-2019

2,200,000đ
1,600,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

25-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh19-06-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Hiểu đúng và làm đúng Kaizen 5S để nâng cao hiệu quả sản xuất08-05-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Marketing Digital

08-06-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Điều hành & kiểm soát kết quả hoạt động kinh doanh28-06-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả08-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Sống khỏe trẻ đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương

22-05-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

27-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

22-06-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

28-06-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Quản trị cuộc đời19-06-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kiểm soát chi phí & tính giá thành

10-06-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Hiểu đúng và làm đúng Kaizen 5S để nâng cao hiệu quả sản xuất08-05-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

22-04-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

22-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Phân tích báo cáo tài chính29-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kiểm soát tài chính doanh nghiệp

13-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

1501 cách khen thưởng nhân viên

24-05-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Xem tướng tay để biết người

29-06-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng làm việc hiệu quả

17-05-2019

2,200,000đ
1,500,000đ

ĐĂNG KÝ

Quản lý con người

11-05-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

21-06-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Chiến lược cạnh tranh12-06-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

22-05-2019

1,600,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Marketing online cấp tốc

24-04-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Marketing online cấp tốc

20-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

KHÓA DÀI HẠN
Khóa họcKhai giảngPhí ưu đãiĐăng ký

CEO toàn diện

22-06-2019

28,800,000đ
22,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

22-04-2019

22,800,000đ
16,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

18-05-2019

22,800,000đ
16,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

26-06-2019

22,800,000đ
16,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CCO -  Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

31-05-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CCO -  Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

24-08-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CFO -  Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

20-04-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CFO -  Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

12-07-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

16-06-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

16-09-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CMO – Giám đốc marketing chuyên nghiệp

17-07-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

12-10-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

TRUNG HẠN
NGẮN HẠN
Khóa họcKhai giảngPhí ưu đãiĐăng ký

Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối

18-05-2019

3,800,000đ
3,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối

14-09-2019

3,800,000đ
3,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp

11-05-2019

3,800,000đ
3,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp

21-09-2019

3,800,000đ
3,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

06-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả

04-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Nghiệp vụ quản lý kho

05-06-2019

2,600,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

15-05-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao22-06-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Nghệ thuật thương lượng và đàm phán10-05-2019

2,200,000đ
1,600,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

25-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh19-06-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Hiểu đúng và làm đúng Kaizen 5S để nâng cao hiệu quả sản xuất08-05-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Marketing Digital

08-06-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Điều hành & kiểm soát kết quả hoạt động kinh doanh28-06-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả08-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Sống khỏe trẻ đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương

22-05-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

27-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

22-06-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

28-06-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Quản trị cuộc đời19-06-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kiểm soát chi phí & tính giá thành

10-06-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Hiểu đúng và làm đúng Kaizen 5S để nâng cao hiệu quả sản xuất08-05-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

22-04-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

22-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Phân tích báo cáo tài chính29-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kiểm soát tài chính doanh nghiệp

13-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

1501 cách khen thưởng nhân viên

24-05-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Xem tướng tay để biết người

29-06-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng làm việc hiệu quả

17-05-2019

2,200,000đ
1,500,000đ

ĐĂNG KÝ

Quản lý con người

11-05-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

21-06-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Chiến lược cạnh tranh12-06-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

22-05-2019

1,600,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Marketing online cấp tốc

24-04-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Marketing online cấp tốc

20-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Nguồn động lực lớn lao để toàn thể PTI nỗ lực hơn nữa để đồng hành cùng Doanh nghiệp, chia sẻ thành công, cộng hưởng thịnh vượng

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN KHẢO

Chuyên khảoKhai giảngHọc phíĐịa điểm
Kỹ năng lãnh đạo cao cấp26-04-2019

100,000đ

TP.HCM

Phong thủy ứng dụng dành cho Doanh nhân24-04-2019

Hà Nội

Với hình thức giảng dạy trực tuyến thông qua hệ thống video chuyên nghiệp, khóa học CEO online của PTI được các giảng viên xây dựng thành các bài nhỏ, mỗi bài là một video đi sâu giải quyết một vấn đề nhỏ cho học viên vì vậy, học viên rất dễ lĩnh hội kiến thức. Tiết kiệm thời gian học tập. Chỉ cần bạn có một thiết bị kết nối internet là có thể theo học bất cứ chương trình nào bạn muốn tại bất cứ đâu.

Khóa học được tổ chức trên du thuyền 5* tại Vịnh Hạ Long với mục tiêu thay đổi tư tưởng kinh doanh của những nhà quản trị doanh nghiệp, hướng đến “Đạo” trong kinh doanh.

Thời lượng: 3 ngày 2 đêm
Khai giảng: 23/11/2018