Hồ Minh Chính

Hồ Minh Chính

Chuyên gia huấn luyện bán hàng, quản lý bán hàng

Hồ Minh Chính là chuyên gia hàng đầu về huấn luyện bán hàng, quản lý bán hàng và kỹ năng quản trị cho cấp Quản Lý và lãnh đạo các công ty tại Việt Nam. Kỹ năng và phương pháp huấn luyện hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Ông đã từng học và làm việc chuyên môn về huấn luyện trong và ngoài nước.

0766.133.336 Zalo