Tạ Thị Phước Thạnh

Tạ Thị Phước Thạnh

Chuyên gia về lãnh đạo, nhân sự, kỹ năng mềm

  • Phó tổng GĐ công ty công ty CP Phát triển nguồn lực Quốc tế;
  • Giám đốc kinh doanh công ty May AD; Trưởng phòng nhân sự công ty VietAd;
  • Chuyên gia giảng dạy Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng bán hàng, Nhân sự, kỹ năng mềm….
  • Giảng viên các trường ĐH: FPT, Bách Khoa, KHTN, ĐH Đà Nẵng…

Chuyên gia Tạ Thị Phước Thạnh hiện đang là Chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo cho các lĩnh vực: Quản lý, kinh doanh và các kỹ năng mềm.

Với kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị và tham gia các chương trình đào tạo như Kỹ năng Quản lý lãnh đạo (tại Singapore), Dẫn dắt sự thay đổi lớn (John Kotter – ĐH Harvard), Kỹ năng bán hàng của Brian Tracy, lãnh đạo 3600 và tinh hoa Lãnh đạo của John C. Maxwel, đồng thời tận dụng các cơ hội học tập và tham quan trải nghiệm tại Bangkok, Singapore, Korea, Malaysia, Chuyên gia Tạ Thị Phước Thạnh đã xây dựng và thiết kế các chương trình đào tạo lớn về quản trị cho các lĩnh vực nhân sự, kinh doanh, dịch vụ và các kỹ năng mềm tại các doanh nghiệp Việt Nam.

Những chương trình thành công nhất gồm Kỹ năng lãnh đạo, Xây dựng thẻ điểm cân bằng BSC & hệ thống đánh giá KPI, Xây dựng hệ thống nội quy, Kỹ năng quản lý và lãnh đạo; Chính sách nhân sự, Chính sách đào tạo huấn luyện, Kỹ năng Tuyển dụng và phỏng vấn, Kỹ năng quản lý cấp trung, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc, Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, Kỹ năng đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, Train the Trainer, Quản trị và thu hồi công nợ, Nghiệp vụ quản lý kho bãi

0766.133.336 Zalo