Phạm Văn Chính

Phạm Văn Chính

Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung Vina

  • Chuyên gia Phạm Văn Chính hiện là Giảng viên cao cấp thuộc Tổ chức Giáo dục PTI.
  • Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina và hiện đang là Giám đốc nhân sự của United Pharma.

Một số khóa học chuyên gia Phạm Văn Chính giảng dạy: Giám đốc nhân sự, Hành chính nhân sự, Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

0766.133.336 Zalo