Phan Anh Lưu

Phan Anh Lưu

Chuyên gia, giảng viên dạy kỹ năng chuyên nghiệp

Là một trong những giảng viên đầu tiên được tổ chức Business Edge do Ngân hàng thế giới tài trợ đào tạo để trở thành giảng viên dạy kỹ năng chuyên nghiệp

Đã từng trực tiếp xây dựng chiến lược đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo và quản lý đội ngũ giảng viên của các tập đoàn lớn Korea Life, Dai-ichi Life và Prudential Vietnam.

Đã tham gia tư vấn xây dựng chương trình và thực hiện đào tạo cho các tổ chức BUSINESS EDGE, dự án MPDF (hỗ trợ các Doanh nghiệp vùng Mekong), dự án GTZ của Đức; Dự án BRP/Cida của Canada, UNICOM, Đại học Hoa Sen, Đại học THAMES, Ngân Hàng Quân Đội, Ngân Hàng Hàng Hải, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Tổng công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam, SeaBank, Mailinh Express và các tổ chức Đào tạo khác như THỨC NHẬN MỚI, SALT, NLP, G&H, BTC, Brainworks, Smart Learn, Corporate Link.

 

0766.133.336 Zalo