Nguyễn Xuân Hải

Nguyễn Xuân Hải

Chuyên gia nhân sự, CHRO công ty Khử Trùng Việt Nam

Chuyên gia Nguyễn Xuân Hải có hơn 20 năm hoạt động trong công tác nhân sự. Nguyên Giám đốc nhân sự (Human Resources Director ) tại Entertainment Vietnam Corp và Giám đốc nguồn nhân lực (CPO) tại Nghia nippers Corp.
Hiện ông là Giám Đốc Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam; Giảng viên cao cấp độc quyền của PTI.

Một số khóa học Chuyên gia Nguyễn Xuân Hải giảng dạy: CEO, CMOCCOCHRO, KPIs

0766.133.336 Zalo