Nguyễn Hoàng Phương

Nguyễn Hoàng Phương

Chuyên gia Marketing, Brand

Chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương là một người được đào tạo bài bản về Quản trị học trong môi trường học thuật Quốc tế, hiện ông là:

Cố vấn trưởng Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI và PBS
Chủ tịch Viện nghiên cứu phát triển kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương.
Chủ tịch Hội đồng quản trị IMCE Global.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn doanh nghiệp về thương hiệu và chiến lược marketing, Chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, ông cũng là tác giả và chủ biên nhiều sách, giáo trình chuyên môn như:

– Xây dựng kế hoạch tiếp thị hoàn hảo (2012).
Chiến lược marketing dành cho SME Việt Nam (2020).
Chinh phục nghệ thuật thuyết trình (2021).
– Chiến lược giá (hiệu đính – 2021).

0766.133.336 Zalo