TÀI CHÍNH DÀNH CHO CÁC NHÀ QUẢN TRỊ KHÔNG CHUYÊN

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Nguồn động lực lớn lao để toàn thể PTI nỗ lực hơn nữa để đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt Nam

KHÓA HỌC TẠI TP.HCM

Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí
Giám sát bán hàng chuyên nghiệpChưa có lịch4 buổi

2,800,000
2,200,000

Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh nhânChưa có lịch4 buổi

2,200,000
2,000,000

Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên19-04-20214 buổi

2,800,000
2,000,000

Tài chính dành cho Lãnh đạo16-04-20214 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

09-04-20214 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

19-05-20214 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả29-03-20214 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả08-04-20214 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả26-04-20214 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả22-05-20214 buổi

2,800,000
2,000,000

Nghệ thuật đàm phán & thương lượng24-03-20212 buổi

2,200,000
1,600,000

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lýChưa có lịch2 buổi

2,800,000
2,000,000

Marketing Online03-05-20214 buổi

2,800,000
2,000,000

Kiểm soát chi phí & tính giá thành28-05-20214 buổi

2,800,000
2,000,000

Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả08-05-20214 buổi

2,800,000
2,000,000

Quản trị cuộc đờiChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại21-03-20212 buổi

1,800,000
1,000,000

Mô hình 7S cho doanh nghiệpChưa có lịch4 buổi

2,800,000
2,000,000

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

10-04-20214 buổi

2,800,000
2,000,000

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

05-06-20214 buổi

2,800,000
2,000,000

Chiến lược cạnh tranhChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Marketing Digital12-04-20214 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

23-03-20214 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

12-04-20214 buổi

2,800,000
2,000,000

Quản lý con người

28-03-20212 buổi

1,800,000
1,000,000

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả18-03-20212 buổi

1,600,000
1,000,000

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả12-05-20212 buổi

1,600,000
1,000,000

Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh15-06-20212 buổi

1,800,000
1,000,000

Phân tích hiệu quả vốn đầu tư trong Doanh nghiệpChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Quản trị dòng tiềnChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,200,000

Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu26-03-20212 buổi

1,800,000
1,200,000

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự NÂNG CAO23-04-20212 buổi

1,800,000
1,300,000

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự29-03-20212 buổi

1,800,000
1,300,000

Nghiệp vụ quản lý kho19-06-20214 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng29-03-20212 buổi

1,800,000
1,000,000

Tuyển, dùng, giữ, sa thải nhân sựChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản & Nhà Ở26-04-20212 buổi

1,800,000
1,300,000

Kiểm soát tài chính doanh nghiệpChưa có lịch4 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng làm việc hiệu quả16-04-20213 buổi

2,200,000
1,500,000

Rèn luyện văn phong của CEOChưa có lịch2 buổi

2,600,000
2,000,000

Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí

CEO toàn diện

29-05-20214 tháng

28,800,000
22,000,000

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

28-03-20214 tháng

22,800,000
16,000,000

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

26-04-20214 tháng

22,800,000
16,000,000

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

26-05-20214 tháng

22,800,000
16,000,000

CFO -  Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

20-03-20213 tháng

18,800,000
14,000,000

CFO -  Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

30-06-20213 tháng

18,800,000
14,000,000

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

16-04-20213 tháng

18,800,000
14,000,000

CCO -  Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

30-06-20213 tháng

18,800,000
14,000,000

CMO – Giám đốc marketing chuyên nghiệp

30-08-20213 tháng

18,800,000
14,000,000

CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

17-07-20213 tháng

18,800,000
14,000,000

Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp27-03-20218 buổi6.000.000
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp29-05-20218 buổi6.000.000
Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

17-03-202112 buổi

8,600,000
6,000,000

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

26-03-202112 buổi

8,600,000
6,000,000

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

04-04-202112 buổi

8,600,000
6,000,000

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

17-04-20218 buổi6.000.000

Đào tạo Giảng viên nội bộ

16-06-20218 buổi

5,800,000
4,000,000

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

15-05-20218 buổi

6,800,000
5,000,000

Tổ trưởng sản xuất

29-10-20216 buổi

4,800,000
3,000,000

Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia

02-04-202110 buổi

12,800,000
11,000,000

Khoa học phong thủy dành cho Doanh nhân15-03-20216 buổi

4,800,000
3,300,000

Thương mại điện tử chuyên nghiệp20-03-20218 buổi

10,600,000
7,900,000