Khóa học Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TP.HCM

Đăng ký tham gia học thử MIỄN PHÍ trước khi đăng ký học - ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

+
KHÓA GIÁM ĐỐC

Đăng ký tham gia học thử MIỄN PHÍ trước khi đăng ký học - ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

+
KHÓA QUẢN LÝ
+
KHÓA NGẮN HẠN

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Nguồn động lực lớn lao để toàn thể PTI phát triển

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỔI BẬT TẠI TP.HCM

Nguyễn Tất Thịnh - Tư tưởng xuyên suốt của ông: truyền bá, reo rắc, thức tỉnh
Nguyễn Tất Thịnh - Tư tưởng: truyền bá, reo rắc, thức tỉnh
Nguyễn Hoàng Phương - Tư vấn cao cấp Marketing và Thương hiệu
Nguyễn Hoàng Phương - Tư vấn cao cấp Marketing và Thương hiệu
Tạ Thị Phước Thạnh - giảng viên cao cấp về quản lý, lãnh đạo, sản xuất, nhân sự và dịch vụ khách hàng tại VCCI, PTI, World Bank, Asean...
Tạ Thị Phước Thạnh - giảng viên cao cấp về quản lý, lãnh đạo, sản xuất, nhân sự và dịch vụ khách hàng tại VCCI, PTI, World Bank, Asean...
28-03-2018
09-06-2018
07-04-2018
31-03-2018
Chương trình đào tạo

KỸ NĂNG BÁN HÀNG HIỆU QUẢ