Hôm nay 01/08/2020, Hiệp định thương mại EVFTA chính thức có hiệu lực