Vũ Thị Lan Anh

Vũ Thị Lan Anh

Chuyên gia, Giảng viên

- Trưởng Văn phòng đại diện Tập đoàn Bachy Soletanche (Pháp) tại Hà Nội.
- Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội:
- Giảng viên Bộ môn Luật thương mại (2000-2009)
- Phó Giám đốc Trung tâm Luật so sánh (2009-2011)
- Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật (2011- nay)

Trình độ, chuyên môn đào tạo:

- Giảng dạy các môn Luật thương mại, Luật đầu tư, Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng, Hợp đồng thương mại và Luật so sánh tại Trường Đại học Luật Hà Nội;

- Giảng dạy sau đại học về Luật kinh tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Ngân hàng, Học viện kỹ thuật quân sự và các trường khác;

- Giảng dạy các khoá đào tạo ngắn hạn về pháp luật nước ngoài và pháp luật trong hoạt động kinh doanh (pháp luật về doanh nghiệp, hợp đồng, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, địa vị pháp lý của Giám đốc doanh nghiệp, kỹ năng của nhà lãnh đạo doanh nghiệp, kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng…) cho lãnh đạo các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PETRO VIETNAM), Tập đoàn Điện lực Việt nam (EVN), Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem), Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Tổng công ty gốm sứ và thuỷ tinh (VIGLACERA), Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO1)… và các ngân hàng như Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Sacombank cũng như nhiều doanh nghiệp khác v.v…

- Giảng dạy cho các lớp đào tạo ngắn hạn do những cơ sở đào tạo nhân lực tổ chức (Viện Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Công ty Vân Nguyên, Brainworks, Vietwings, JOY, Proskills, Trung tâm nghiên cứu đào tạo và phát triển kỹ năng quản lý…);

- Tư vấn các vấn đề về doanh nghiệp, hợp đồng, giải quyết tranh chấp cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Đặc biệt lĩnh vực chuyên sâu là pháp luật về hợp đồng. Có nhiều công trình nghiên cứu về hợp đồng được công bố trong và ngoài nước như Đề tài luận án tiến sỹ, sách, các bài báo, các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp… Bên cạnh kiến thức lý luận, tôi còn tham gia hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực này như tư vấn cho các doanh nghiệp hoặc làm cộng tác viên cho các văn phòng luật sư…