Vũ Lai Đoan Trang

Vũ Lai Đoan Trang

Chuyên gia, Giảng viên

Chuyên viên huấn luyện các tổ chức, tập đoàn doanh nghiệp: Jardine, Smart – HR, Business Edge, AIA VN.

Giám Đốc Đào tạo & Phát triển và là Giảng viên chính thức của Business Edge, trực tiếp đứng lớp các chủ đề về Leadership cho nhiều quản lý, giám đốc doanh nghiệp.