Phạm Hoàng Ngân

Phạm Hoàng Ngân

Chuyên gia, Giảng viên

  • Chuyên gia về Quản lý Điều hành & Chuỗi cung ứng
  • Phó TGĐ Điều hành chuỗi cung ứng ICP Việt Nam