Phạm Chi Lan

Phạm Chi Lan

Chuyên gia

“Mảnh mai, trang nhã, giọng nói lúc nào cũng nhẹ nhàng, khúc chiết và luôn đưa ra những ý kiến sắc sảo…” là những nhận định mà nhiều người dành tặng cho chuyên gia Phạm Chi Lan.
Là một chuyên gia kinh tế nổi tiếng của Việt Nam.

Bà từng là Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên của Ban Nghiên cứu của Thủ tướng. Với nhiều đề xuất, ý kiến đóng góp sắc sảo và thực tế, Bà cũng là một trong những nhà quản lý có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế thị trường của nước nhà nói chung và các doanh nghiệp nói riêng.