Nguyễn Tất Thịnh

NGUYỄN TẤT THỊNH

Chuyên gia, hiệu trưởng

Chuyên gia tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Ông mang trong mình những hoài bão, tâm nguyện về một sự thay đổi mang tính chất cơ bản và nền tảng. Tư tưởng xuyên suốt của ông: truyền bá, reo rắc, thức tỉnh – Đây cũng chính là triết lý giáo dục của Tổ chức giáo dục PTI. Hiện nay ông là giảng viên, chuyên gia của Học Viện Hành Chính Quốc Gia Việt Nam, hiệu trưởng Trường đào tạo Doanh nhân PTI. Chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh cũng là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng, được giới doanh nhân yêu thích đã xuất bản như: “Nghề giám đốc” (2002), “Bàn về văn hóa ứng xử của người Việt Nam” ( 2006), “Hành trình nhân sinh quan” (2011).

Một số khóa Ông tham gia giảng dạy: