Nguyễn Ngọc Anh Thư

Nguyễn Ngọc Anh Thư

Chuyên gia, Giảng viên

  • Chuyên gia về tài chính kế toán
  • Trưởng phòng quản lý khoa học – Học viện tài chính Marketing