Lê Xuân Trường

Lê Xuân Trường

Chuyên gia - Giảng viên

  • Phó trưởng khoa Thuế và Hải quan - Học viện Tài chính
  • Giảng chuyên đề Thuế và Quản lý thuế trong doanh nghiệp cho các khóa đào tạo giám đốc doanh nghiệp, giám đốc tài chính của các công ty cung cấp dịch vụ đào tạo.
  • Giảng dạy các chuyên đề quản trị thuế trong doanh nghiệp và cập nhật chính sách thuế cho VNPT, VICEM, EVN…Giảng dạy các lớp kiểm toán viên hành nghề, cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).