Lê Như Hiếu

Lê Như Hiếu

Chuyên gia - Giảng viên

  • Tiến sĩ Kinh tế Bulacan Sate University.
  • Chuyên gia huấn luyện do Dale Carnegie Training & Associates – USA phê chuẩn.
  • Hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong các tập đoàn trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực thương mại và dịch vụ.