CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO IN-HOUSE/DỰ ÁN

Khóa đào tạo inhouse

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

Sau khi tiếp xúc và tìm hiểu nhu cầu cũng như định hướng đào tạo, những kỳ vọng  của Lãnh đạo Quý Đơn vị, các chuyên gia của  PTI sẽ tiến hành phân tích, đánh giá và tư vấn trực tiếp nhằm xác lập mục tiêu đào tạo cụ thể, phù hợp với nhu cầu riêng và đặc thù của doanh nghiệp, sau đó lên tổng quan chương trình đào tạo với các nội dung cơ bản nhất và gửi tới Quý Khách hàng để cùng thống nhất sơ bộ nội dung đào tạo

Bằng việc khảo sát sơ bộ ở bước 1, PTI và Quý Khách hàng đã lên được khung chương trình đào tạo, thống nhất với nhau những nội dung cơ bản cần đào tạo. Ở bước này, các chuyên gia của PTI sẽ tiến hành tiếp xúc với các đối tượng học viên của khóa đào tạo để nắm được hiện trạng của đội ngũ nhân viên, tìm hiểu chi tiết về những kiến thức liên quan đến khóa học, những mặt mạnh, mặt yếu của học viên, công việc hằng ngày của họ liên quan đến chương trình học và những khó khăn họ gặp phải.

Bằng việc khảo sát sơ bộ ở bước 1, PTI và Quý Khách hàng đã lên được khung chương trình đào tạo, thống nhất với nhau những nội dung cơ bản cần đào tạo. Ở bước này, các chuyên gia của PTI sẽ tiến hành tiếp xúc với các đối tượng học viên của khóa đào tạo để nắm được hiện trạng của đội ngũ nhân viên, tìm hiểu chi tiết về những kiến thức liên quan đến khóa học, những mặt mạnh, mặt yếu của học viên, công việc hằng ngày của họ liên quan đến chương trình học và những khó khăn họ gặp phải.

Qua thực hiện 3 bước đầu, PTI đã nắm được mục tiêu đào tạo, thời lượng, đối tượng học viên, ưu nhược điểm của từng đối tượng, trên cơ sở đó các chuyên gia sẽ thiết kế chương trình đào tạo, biên soạn tài liệu giảng dạy với nội dung phù hợp nhằm đảm bảo tối ưu về mặt hiệu quả và tính kinh tế cho doanh nghiệp có nhu cầu.

Căn cứ vào chương trình đào tạo cụ thể và phương án triển khai đã thống nhất, Đội ngũ triển khai lớp học bao gồm trợ giảng, quản lý lớp học… sẽ tiến hành chuẩn bị phòng học, dụng cụ học tập… sử dụng để giảng dạy và cung cấp cho học viên.

Đội ngũ chuyên gia của PTI cũng sẽ tiến hành phân bổ nội dung chương trình cũng như cách thức truyền tải của từng phần sao cho đảm bảo tính phù hợp nhất với đặc thù của nhóm đối tượng tham dự.

PTI sẽ phối hợp với Khách hàng trong quá trình triển khai đào tạo theo đúng kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình triển khai, PTI luôn cử cán bộ theo dõi, quản lý lớp học và thu thập những thông tin phản hồi của học viên về công tác tổ chức, nội dung khóa học, giảng viên… để có những điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả khóa học

Kết thúc khóa đào tạo, cán bộ quản lý lớp học của PTI sẽ tổng kết và làm báo cáo gửi lãnh đạo của Quý Khách hàng. Hai bên sẽ cùng ngồi lại để rút kinh nghiệm cho khóa những khóa học tiếp theo.

Bước này sẽ thực hiện nếu doanh nghiệp có yêu cầu. Và tùy theo mức độ đánh giá sẽ phát sinh thêm những hạng mục công việc mới mà hai bên rất cần thiết phải trao đổi và thống nhất trước khi thực hiện.
Công tác đánh giá sau đào tạo có thể được tiến hành thông qua một trong số các phương pháp như sau:

– Thực hiện bài kiểm tra trực tiếp vào cuối khóa;

– Phỏng vấn trực tiếp từng học viên hay nhóm đại diện sau đào tạo;

– Đánh giá thông qua việc thực hiện đề tài / kế hoạch ứng dụng sau khóa học;

– Đánh giá trực tiếp sau thời gian đào tạo (1 tháng/ 3 tháng/ 6 tháng…)…

Mục tiêu chính của việc đánh giá này là nhằm giúp cho các nhà quản lý, doanh nghiệp tham gia đào tạo có thêm thông tin, luận chứng, cơ sở để xây dựng giải pháp phát triển nguồn nhân lực tiếp theo, góp phần phát huy tối đa sở trường của đội ngũ cũng như hạn chế tối thiểu các khuyết điểm (nếu có) của các học viên

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực
Giao tế dành cho doanh nhân
Kế toán dành cho lãnh đạo
Mô hình quản trị thẻ điểm cân bằng
Nâng cao năng lực lãnh đạo
Nhân sự dành cho lãnh đạo
Quản trị chiến lược
Quản trị thương hiệu và tiếp thị dành cho lãnh đạo
Pháp luật dành cho lãnh đạo
Tài chính dành cho lãnh đạo
Tinh hoa MBA dành cho lãnh đạo
Tinh hoa quản trị nhân sự
Thuế dành cho lãnh đạo
Tư tưởng kinh doanh
Văn hóa doanh nghiệp

Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp
Giám đốc tài chính chuyên nghiệp
Giám đốc marketing chuyên nghiệp
Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp
Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp
Giám đốc trung tâm chuyên nghiệp
Giám đốc ngành hàng chuyên nghiệp

Kiến thức thuế dành cho lãnh đạo
Kỹ năng thuyết trình và chia sẻ thông tin truyền thông
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo
Kỹ năng quản lý sự thay đổi
Kỹ năng thuyết trình và chủ trì cuộc họp
Kỹ năng tư duy chiến lược
Kỹ năng tạo động lực làm việc dành cho nhân viên
Nghệ thuật thương lượng và đàm phán đỉnh cao
Nâng cao năng lực cho quản lý cấp trung (nhiều chuyên đề)
Lập kế hoạch hành động và báo cáo thực hiện
Marketing dành cho lãnh đạo
Phân công nhiệm vụ & ủy thác công việc
Phân tích báo cáo tài chính dành cho Sếp
Phân tích cơ thể đoán đối tác
Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp
Quản trị nhân sự chuyên nghiệp
Quản trị dự án
Quản trị tài chính chuyên nghiệp
Quản trị marketing chuyên nghiệp
Quản trị nội bộ
Quản trị hiệu quả công việc và KPIs
Quản lý chất lượng và dịch vụ
Tài chính dành cho Lãnh đạo

Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng trong thời đại mới
Kỹ năng quản trị yếu tố tâm lý khách hàng trong bán hàng
Kỹ năng phân tích, đánh giá và phát triển thị trường
Nghệ thuật bán hàng và chăm sóc khách hàng đỉnh cao
Nâng cao năng lực cho cửa hàng trưởng
Nâng cao năng lực cho nhân viên phát triển thị trường
Quản lý kênh phân phối hiệu quả
Quản lý và giám sát bán hàng
Quản trị lực lượng bán hàng chuyên nghiệp
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp
Xây dựng hình ảnh nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp

Chiến lược và kế hoạch sản xuất
Đánh giá nhân sự trong sản xuất
Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên
Kỹ năng huấn luyện và truyền kinh nghiệm
Kiểm soát chi phí trong sản xuất
Phương pháp cải tiến liên tục
Mô hình quản lý sản xuất liên tục
Quản lý chất lượng
Quản lý đội ngũ trong sản xuất
Quản lý hậu cần
Quản lý sản xuất
Quản lý hiệu quả công việc, KPIs trong sản xuất
Quản trị LEAN trong sản xuất
Quản trị theo các quá trình
Phân công nhiệm vụ và ủy thác công việc
Ứng dụng mô hình 5S trong sản xuất

Chiến lược nhân sự
Chiến lược phát triển nguồn nhân lực
Đánh giá nhân sự
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
Lương và chế độ đãi ngộ
Pháp luật hiện hành về lao động
Quản lý nhân tài
Tuyển dụng nhân sự
Tinh hoa quản trị nhân sự
Xây dưng chính sách chế độ

Chiến lược đầu tư
Chiến lược tài chính
Chuẩn mực kế toán và báo cáo tài chính
Hệ thống thuế doanh nghiệp
Phân tích báo cáo tài chính
Phân tích tài chính và hoạch định đầu tư
Quản lý danh mục đầu tư
Quản lý & kiếm soát tài chính
Thị trường chứng khóan
Thị trường ngoại hối

Kỹ năng cho tổ trưởng, trạm trưởng
Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên hiệu quả
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng giải quyết xung đột
Kỹ năng giảng dạy
Kỹ năng giám sát
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
Kỹ năng huấn luyện, giao quyền cho nhân viên
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
Kỹ năng phân công công việc và ủy thác hiệu quả
Kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu và dự báo
Kỹ năng quản lý cảm xúc
Kỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng quản lý và thu hồi công nợ
Kỹ năng tư duy sáng tạo
Kỹ năng trưng bày hàng hóa
Kỹ năng viết thư thương mại
Kỹ năng tư duy chiến lược

Đăng ký tư vấn

Ms. HỒNG VŨ – Trưởng phòng tư vấn tuyển sinh
0901 754 626 [email protected]
 Hà Nội: Tầng 1, Sảnh B – Tòa nhà Sông Đà – Đường Phạm Hùng – Nam Từ Liêm – Hà Nội (bản đồ)
 Tp. HCM: Lầu 1, Tòa nhà Rivera Park Sài Gòn, Số 7/28 Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh (bản đồ)

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN ĐẦU NGÀNH

Với đội ngũ trên 125 chuyên gia, giảng viên cam kết dài lâu, đặc biệt còn có sự tham gia của các chuyên gia kinh tế cao cấp từng là thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, chắc chắn sẽ mang đến cho học viên nhiều kiến thức, bài học sâu sắc trong kinh doanh...

More Giảng viên: