CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO INHOUSE CHUYÊN NGHIỆP

Đào tạo inhouse là chương trình được xây dựng và đào tạo theo nhu cầu cụ thể tại từng Doanh nghiệp

Đào tạo inhouse

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO INHOUSE

Sau khi tiếp xúc và tìm hiểu nhu cầu cũng như định hướng đào tạo, những kỳ vọng của Lãnh đạo Quý Đơn vị, các chuyên gia của PTI sẽ tiến hành phân tích, đánh giá và tư vấn trực tiếp nhằm xác lập mục tiêu đào tạo cụ thể, phù hợp với nhu cầu riêng và đặc thù của doanh nghiệp, sau đó lên tổng quan chương trình đào tạo với các nội dung cơ bản nhất và gửi tới Quý Khách hàng để cùng thống nhất sơ bộ nội dung đào tạo

Bằng việc khảo sát sơ bộ ở bước 1, PTI và Quý Khách hàng đã lên được khung chương trình đào tạo, thống nhất với nhau những nội dung cơ bản cần đào tạo. Ở bước này, các chuyên gia của PTI sẽ tiến hành tiếp xúc với các đối tượng học viên của khóa đào tạo để nắm được hiện trạng của đội ngũ nhân viên, tìm hiểu chi tiết về những kiến thức liên quan đến khóa học, những mặt mạnh, mặt yếu của học viên, công việc hằng ngày của họ liên quan đến chương trình học và những khó khăn họ gặp phải.

Trên cơ sở nhu cầu của Khách hàng và các nguồn lực hiện có (con người, thời gian, phòng học…) PTI sẽ tư vấn và thống nhất với khách hàng về kế hoach triển khai đào tạo (thời gian, thời lượng, địa điểm, phương thức, đối tượng…) nhằm giúp quá trình triển khai khóa đào tạo nhanh chóng, hiệu quả và đúng quy trình đã đề ra.

Qua thực hiện 3 bước đầu, PTI đã nắm được mục tiêu đào tạo, thời lượng, đối tượng học viên, ưu nhược điểm của từng đối tượng, trên cơ sở đó các chuyên gia sẽ thiết kế chương trình đào tạo, biên soạn tài liệu giảng dạy với nội dung phù hợp nhằm đảm bảo tối ưu về mặt hiệu quả và tính kinh tế cho doanh nghiệp có nhu cầu.

Căn cứ vào chương trình đào tạo cụ thể và phương án triển khai đã thống nhất, Đội ngũ triển khai lớp học bao gồm trợ giảng, quản lý lớp học… sẽ tiến hành chuẩn bị phòng học, dụng cụ học tập… sử dụng để giảng dạy và cung cấp cho học viên.

Đội ngũ chuyên gia của PTI cũng sẽ tiến hành phân bổ nội dung chương trình cũng như cách thức truyền tải của từng phần sao cho đảm bảo tính phù hợp nhất với đặc thù của nhóm đối tượng tham dự.

PTI sẽ phối hợp với Khách hàng trong quá trình triển khai đào tạo theo đúng kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình triển khai, PTI luôn cử cán bộ theo dõi, quản lý lớp học và thu thập những thông tin phản hồi của học viên về công tác tổ chức, nội dung khóa học, giảng viên… để có những điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả khóa học

Kết thúc khóa đào tạo, cán bộ quản lý lớp học của PTI sẽ tổng kết và làm báo cáo gửi lãnh đạo của Quý Khách hàng. Hai bên sẽ cùng ngồi lại để rút kinh nghiệm cho khóa những khóa học tiếp theo.

Bước này sẽ thực hiện nếu doanh nghiệp có yêu cầu. Và tùy theo mức độ đánh giá sẽ phát sinh thêm những hạng mục công việc mới mà hai bên rất cần thiết phải trao đổi và thống nhất trước khi thực hiện.
Công tác đánh giá sau đào tạo có thể được tiến hành thông qua một trong số các phương pháp như sau:

 • Thực hiện bài kiểm tra trực tiếp vào cuối khóa;
 • Phỏng vấn trực tiếp từng học viên hay nhóm đại diện sau đào tạo;
 • Đánh giá thông qua việc thực hiện đề tài / kế hoạch ứng dụng sau khóa học;
 • Đánh giá trực tiếp sau thời gian đào tạo (1 tháng/ 3 tháng/ 6 tháng…)…

Mục tiêu chính của việc đánh giá này là nhằm giúp cho các nhà quản lý, doanh nghiệp tham gia đào tạo có thêm thông tin, luận chứng, cơ sở để xây dựng giải pháp phát triển nguồn nhân lực tiếp theo, góp phần phát huy tối đa sở trường của đội ngũ cũng như hạn chế tối thiểu các khuyết điểm (nếu có) của các học viên

NHÓM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO INHOUSE

 • Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
 • Chiến lược phát triển nguồn nhân lực
 • Giao tế dành cho doanh nhân
 • Kế toán dành cho lãnh đạo
 • Mô hình quản trị thẻ điểm cân bằng
 • Nâng cao năng lực lãnh đạo
 • Nhân sự dành cho lãnh đạo
 • Quản trị chiến lược
 • Quản trị thương hiệu và tiếp thị dành cho lãnh đạo
 • Pháp luật dành cho lãnh đạo
 • Tài chính dành cho lãnh đạo
 • Tinh hoa MBA dành cho lãnh đạo
 • Tinh hoa quản trị nhân sự
 • Thuế dành cho lãnh đạo
 • Tư tưởng kinh doanh
 • Văn hóa doanh nghiệp
 • Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp
 • Giám đốc tài chính chuyên nghiệp
 • Giám đốc marketing chuyên nghiệp
 • Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp
 • Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp
 • Giám đốc trung tâm chuyên nghiệp
 • Giám đốc ngành hàng chuyên nghiệp
 • Kiến thức thuế dành cho lãnh đạo
 • Kỹ năng thuyết trình và chia sẻ thông tin truyền thông
 • Kỹ năng quản lý và lãnh đạo
 • Kỹ năng quản lý sự thay đổi
 • Kỹ năng thuyết trình và chủ trì cuộc họp
 • Kỹ năng tư duy chiến lược
 • Kỹ năng tạo động lực làm việc dành cho nhân viên
 • Nghệ thuật thương lượng và đàm phán đỉnh cao
 • Nâng cao năng lực cho quản lý cấp trung (nhiều chuyên đề)
 • Lập kế hoạch hành động và báo cáo thực hiện
 • Marketing dành cho lãnh đạo
 • Phân công nhiệm vụ & ủy thác công việc
 • Phân tích báo cáo tài chính dành cho Sếp
 • Phân tích cơ thể đoán đối tác
 • Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp
 • Quản trị nhân sự chuyên nghiệp
 • Quản trị dự án
 • Quản trị tài chính chuyên nghiệp
 • Quản trị marketing chuyên nghiệp
 • Quản trị nội bộ
 • Quản trị hiệu quả công việc và KPIs
 • Quản lý chất lượng và dịch vụ
 • Tài chính dành cho Lãnh đạo
 • Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
 • Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng trong thời đại mới
 • Kỹ năng quản trị yếu tố tâm lý khách hàng trong bán hàng
 • Kỹ năng phân tích, đánh giá và phát triển thị trường
 • Kỹ năng bán hàng & chăm sóc khách hàng hiệu quả
 • Nâng cao năng lực cho cửa hàng trưởng
 • Nâng cao năng lực cho nhân viên phát triển thị trường
 • Quản lý kênh phân phối hiệu quả
 • Quản lý và giám sát bán hàng
 • Quản trị lực lượng bán hàng chuyên nghiệp
 • Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp
 • Xây dựng hình ảnh nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp
 • Chiến lược và kế hoạch sản xuất
 • Đánh giá nhân sự trong sản xuất
 • Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên
 • Kỹ năng huấn luyện và truyền kinh nghiệm
 • Kiểm soát chi phí trong sản xuất
 • Phương pháp cải tiến liên tục
 • Mô hình quản lý sản xuất liên tục
 • Quản lý chất lượng
 • Quản lý đội ngũ trong sản xuất
 • Quản lý hậu cần
 • Quản lý sản xuất
 • Quản lý hiệu quả công việc, KPIs trong sản xuất
 • Quản trị LEAN trong sản xuất
 • Quản trị theo các quá trình
 • Phân công nhiệm vụ và ủy thác công việc
 • Ứng dụng mô hình 5S trong sản xuất
 • Chiến lược nhân sự
 • Chiến lược phát triển nguồn nhân lực
 • Đánh giá nhân sự
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
 • Lương và chế độ đãi ngộ
 • Pháp luật hiện hành về lao động
 • Quản lý nhân tài
 • Tuyển dụng nhân sự
 • Tinh hoa quản trị nhân sự
 • Xây dưng chính sách chế độ
 • Chiến lược đầu tư
 • Chiến lược tài chính
 • Chuẩn mực kế toán và báo cáo tài chính
 • Hệ thống thuế doanh nghiệp
 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Phân tích tài chính và hoạch định đầu tư
 • Quản lý danh mục đầu tư
 • Quản lý & kiếm soát tài chính
 • Thị trường chứng khóan
 • Thị trường ngoại hối
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giải quyết xung đột
 • Kỹ năng giảng dạy
 • Kỹ năng giám sát
 • Kỹ năng huấn luyện, giao quyền cho nhân viên
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng phân công công việc và ủy thác hiệu quả
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu và dự báo
 • Kỹ năng quản lý cảm xúc
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng quản lý và thu hồi công nợ
 • Kỹ năng tư duy sáng tạo
 • Kỹ năng trưng bày hàng hóa
 • Kỹ năng viết thư thương mại
 • Kỹ năng tư duy chiến lược

Đăng ký tư vấn

Ms. HỒNG VŨ
PGĐ tư vấn tuyển sinh
 0901 754 626
 0972 894 059
 tuvan@hocceo.com

 Tầng 13 tháp B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội (bản đồ)

KHÓA ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG

Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí
CEO Toàn diện16-08-20204 tháng

26,800,000
24,000,000

CEO Toàn diện14-12-20204 tháng

26,800,000
24,000,000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp22-07-20204 tháng

22,800,000
16,000,000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp22-08-20204 tháng

22,800,000
16,000,000

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp15-07-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp11-09-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp11-07-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp30-10-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp14-09-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp24-08-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp11-11-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CPO - Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

21-11-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

11-07-202012 buổi

8,600,000
6,000,000

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

24-07-202012 buổi

8,600,000
6,000,000

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

01-08-202012 buổi

8,600,000
6,000,000

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

21-08-202012 buổi

8,600,000
6,000,000

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

05-09-202012 buổi

8,600,000
6,000,000

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

23-09-202012 buổi

8,600,000
6,000,000

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

10-10-202012 buổi

8,600,000
6,000,000

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

01-08-202010 buổi

9,600,000
8,200,000

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

06-11-202010 buổi

9,600,000
8,200,000

Đào tạo giảng viên nội bộ19-08-20208 buổi

6,800,000
5,000,000

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp05-09-20208 buổi

6,800,000
5,200,000

Chiến lược dẫn đầu & hệ vận hành 7S

17-08-20208 buổi

4,800,000
4,000,000

Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia09-12-202010 buổi

12,800,000
11,000,000

Khoa học phong thủy ứng dụng cho doanh nhân25-09-20206 buổi

4,600,000
3,200,000

Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí
Tài chính dành cho Lãnh đạo05-08-20204 buổi

2,600,000
2,000,000

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp17-07-20206 buổi

4,200,000
3,200,000

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp22-08-20206 buổi

4,200,000
3,200,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả06-07-20204 buổi

2,600,000
2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả25-07-20204 buổi

2,600,000
2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả10-08-20204 buổi

2,600,000
2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả29-08-20204 buổi

2,600,000
2,000,000

Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán13-07-20202 buổi

2,600,000
2,000,000

Xây dựng, quản lý & phát triển hệ thống cửa hàng18-07-20204 buổi

4,800,000
4,000,000

Xây dựng, quản lý & phát triển hệ thống cửa hàng03-10-20204 buổi

4,800,000
4,000,000

Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối

17-10-20204 buổi

5,800,000
4,500,000

Sử dụng KPI trong đánh giá hiệu quả công việc13-07-20204 buổi

3,200,000
2,400,000

Nghiệp vụ quản lý kho08-08-20204 buổi

2,600,000
2,000,000

Phân tích báo cáo tài chính10-07-20204 buổi

2,600,000
2,000,000

Kỹ năng làm việc hiệu quả07-08-20203 buổi

2,200,000
1,800,000

Quản lý & giám sát bán hàng hiệu quảChưa có lịch4 buổi

4,800,000
3,200,000

Chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại22-08-20204 buổi

2,600,000
2,000,000

Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả14-08-20203 buổi

2,200,000
1,800,000

Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả11-09-20203 buổi

2,200,000
1,800,000

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại14-08-20204 buổi

2,600,000
2,000,000

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý31-07-20202 buổi

2,600,000
2,000,000

Quản lý con người04-09-20202 buổi

1,800,000
1,000,000

Quản trị dòng tiền17-08-20202 buổi

1,800,000
1,000,000

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả15-07-20202 buổi

1,800,000
1,000,000

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự14-08-20202 buổi

1,800,000
1,000,000

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng caoChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Marketing Online cấp tốc27-07-20202 buổi

1,800,000
1,000,000

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp20-07-20202 buổi

1,800,000
1,000,000

Phong thủy trong điều hành Doanh nghiệp19-09-20202 buổi

1,800,000
1,000,000

Rèn luyện văn phong của CEOChưa có lịch4 buổi

2,600,000
2,000,000

Phong thủy trong kinh doanh BĐS & Nhà ở25-09-20202 buổi

1,800,000
1,200,000

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụngChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Marketing DigitalChưa có lịch4 buổi

3,200,000
2,400,000

Kỹ năng bán hàng hiện đại qua FacebookChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Xây dựng bản mô tả công việcChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Doanh nhân với gia đình và sức khoẻChưa có lịch2 buổi

2,600,000
2,000,000

Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương25-09-20202 buổi

1,800,000
1,200,000

Lịch sử, phương pháp sáng tạo sản phẩm & kinh doanh mới14-08-20202 buổi

2,600,000
2,000,000

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN ĐẦU NGÀNH

Với đội ngũ trên 125 chuyên gia, giảng viên cam kết dài lâu, đặc biệt còn có sự tham gia của các chuyên gia kinh tế cao cấp từng là thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, chắc chắn sẽ mang đến cho học viên những kiến thức, bài học sâu sắc trong quản trị doanh nghiệp, thích nghi và chuyển đổi phương thức kinh doanh...để hội nhập thành công cùng CPTPP (ký ngày 08/3/2018), EVFTA (ký ngày 30/06/2019) và nhiều FTA khác.