Phạm Văn Chính

Phạm Văn Chính

Chuyên gia

  • Chuyên gia Phạm Văn Chính hiện là Giảng viên cao cấp thuộc Tổ chức Giáo dục PTI.
  • Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina và hiện đang là Giám đốc nhân sự của United Pharma.