Quách Mạnh Hào

TS. Quách Mạnh Hào

Chuyên gia

  • Phó tổng Giám đốc – Công ty Chứng khoán MB
  • Giám đốc Phân tích Đầu tư – Công ty chứng khoán MB