Dương Hải

DƯƠNG HẢI

Chuyên gia, giảng viên

  • Nguyên Giám đốc tài chính Citibank Vietnam; Avon Cosmetics Vietnam; Masan Investment Co. và J.P.Morgan Chase Vietnam.
  • Nguyên Tổng giám đốc VietLand Partners; Nguyên Phó tổng giám đốc Mekong Bank và Indochina Auto (Chrysler, Ducati).
  • Partner, CFO và Trưởng đại diện Văn phòng tại TP.HCM của Vietnam Partners LLC (USA);