Phỏng vấn học viên khối CEO trước thềm lễ Tôn vinh lần thứ 11

Phát biểu cảm nghĩ của Học Viên từng học tại PTI

Cảm nghĩ của học viên về Trường đào tạo doanh nhân PTI trong lễ tôn vinh sử học

Clip 2 Cảm nghĩ của học viên trong lễ tôn vinh sử học của PTI

Phỏng vấn ông Ngô Xuân Thủy – Học viên lớp CEO89

Cảm nhận của học viên lớp Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp 96

Phỏng vấn ông Lê Quang Hạnh – Học viên lớp CEO 95

Phỏng vấn ông Phạm Trung Kiên – Học viên lớp CEO 84

Cảm nhận học viên về môi trường Đào tạo Doanh nhân và ứng dụng vào việc học tập

Các chương trình tham quan kiến tập nước ngoài