Khóa kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

CÁC KHÓA TẠI HÀ NỘI

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG
LỊCH HỌC
THỜI GIAN PHÍ ƯU ĐÃI
Khóa CEO toàn diện 14-05-2018
T2, T3
(5 tháng)
18h00 - 21h00 26,800,000
20,000,000
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 27-01-2018
CN
(4 tháng)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
20,800,000
16,000,000
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-2018
CN
(3 tháng)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
20,800,000 16,000,000 ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20-04-2018
T7
(4 tháng)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
20,800,000 16,000,000 ĐĂNG KÝ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-04-2018
T2,3
(3 tháng)
18h00 - 21h00 16,800,000 12,000,000 ĐĂNG KÝ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 24-03-2018
T7, CN
(3 tháng)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
18,800,000 14,000,000 ĐĂNG KÝ
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 04-04-2018
T2,3
(3 tháng)
18h00 - 21h00 16,800,000 12,000,000 ĐĂNG KÝ
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 21-01-2018
CN
(3 tháng)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
16,800,000 12,000,000 ĐĂNG KÝ
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 17-03-2018
T7
(3 tháng)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
16,800,000 12,000,000 ĐĂNG KÝ
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG
LỊCH HỌC
THỜI GIAN PHÍ ƯU ĐÃI
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 13-01-2018
T7
(12 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
8.600.000
6,000,000
ĐĂNG KÝ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 10-01-2018
T4,5
(10 buổi)
18h00 - 21h00 9,600,000
8,200,000
ĐĂNG KÝ
Đào tạo giảng viên nội bộ 30-03-2018
T6,7
(08 buổi)
18h00 - 21h00 6,800,000
5,200,000
ĐĂNG KÝ
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp 06-01-2018
T7, CN
(08 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
6,800,000
5,000,000
ĐĂNG KÝ
Mô hình 3P trong định chuẩn chức danh 12-01-2018
T6,7,CN,T2,3,4
(06 buổi)
18h00 - 21h00 12,800,000
9,000,000
ĐĂNG KÝ
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG
LỊCH HỌC
THỜI GIAN PHÍ ƯU ĐÃI
Tài chính dành cho Sếp 31-01-2018
T4,5,6,7
(04 buổi)
18h00 - 21h00 2,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp 22-01-2018
T2,3,4,5,6,7
(06 buổi)
18h00 - 21h00 4,200,000 3,200,000 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 03-02-2018
T7, CN
(04 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
2,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

05-05-2018
T7, CN (04 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
3,600,000 2,600,000 ĐĂNG KÝ
Nghệ thuật thương lượng & đàm phán 29-01-2018
T2,3
(02 buổi)
18h00 - 21h00 2,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ
Quản lý kênh phân phối hiệu quả 17-03-2018
T7, CN
(04 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
4,200,000 3,200,000 ĐĂNG KÝ

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

06-01-2018
T7, CN (04 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
2,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 15-01-2018
T2,3 (04 buổi)
13h30 - 16h30 3,200,000 2,400,000 ĐĂNG KÝ
Quản lý con người 03-02-2018
T7 (02 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
1,800,000 1,200,000 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 10-03-2018
T7, CN (04 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
32,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 27-01-2018
T7 (02 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
1,800,000 1,200,000 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 16-03-2018
T6,7 (02 buổi)
18h00 - 21h00 1,800,000 1,200,000 ĐĂNG KÝ
Quản lý và giám sát bán hàng 10-03-2018
T7, CN
(04 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
4,200,000 3,200,000 ĐĂNG KÝ
Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế 19-03-2018
T2,3,4,5 (04 buổi)
18h00 - 21h00 2,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ
Mô hình 7s cho doanh nghiệp 15-01-2018
T2,3,4,5
(04 buổi)
18h00 - 21h00 2,600,000 2,200,000 ĐĂNG KÝ
Phân tích báo cáo tài chính 08-01-2018
T2,3,4,5
(04 buổi)
18h00 - 21h00 2,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ
Khóa quản trị dòng tiền 15-01-2018
T2,3
(02 buổi)
18h00 - 21h00 1,800,000 1,200,000 ĐĂNG KÝ
Nghiệp vụ quản lý kho 10-03-2018
T7, CN
(04 buổi)
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
2,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 12-03-2018
T2,3
(02 buổi)
18h00 - 21h00 2,600,000 2,000,000 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 12-01-2018
T6,7, CN
(03 buổi)
18h00 - 21h00 2,200,000 1,800,000 ĐĂNG KÝ

Đăng ký tham gia học thử MIỄN PHÍ trước khi đăng ký học - ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

KHÓA HỌC K.GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI
Khóa CEO toàn diện 14-05-2018 26,800,000
20,000,000
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 27-01-2018 20,800,000
16,000,000
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-2018 20,800,000 16,000,000
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20-04-2018 20,800,000 16,000,000
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-04-2018 16,800,000 12,000,000
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 24-03-2018 18,800,000 14,000,000
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 04-04-2018 16,800,000 12,000,000
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 21-01-2018 16,800,000 12,000,000
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 17-03-2018 16,800,000 12,000,000
KHÓA HỌC K.GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 13-01-2018 8.600.000
6,000,000
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 10-01-2018 9,600,000
8,200,000
Đào tạo giảng viên nội bộ 30-03-2018 6,800,000
5,200,000
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp 06-01-2018 6,800,000
5,000,000
Mô hình 3P trong định chuẩn chức danh 12-01-2018 12,800,000
9,000,000
KHÓA HỌC K.GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI
Tài chính dành cho Sếp 31-01-2018 2,600,000 2,000,000
Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp 22-01-2018 4,200,000 3,200,000
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 03-02-2018 2,600,000 2,000,000

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

05-05-2018 3,600,000 2,600,000
Nghệ thuật thương lượng & đàm phán 29-01-2018 2,600,000 2,000,000
Quản lý kênh phân phối hiệu quả 17-03-2018 4,200,000 3,200,000

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

06-01-2018 2,600,000 2,000,000
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 15-01-2018 3,200,000 2,400,000
Quản lý con người 03-02-2018 1,800,000 1,200,000
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 10-03-2018 32,600,000 2,000,000
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 27-01-2018 1,800,000 1,200,000
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 16-03-2018 1,800,000 1,200,000
Quản lý và giám sát bán hàng 10-03-2018 4,200,000 3,200,000
Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế 19-03-2018 2,600,000 2,000,000
Mô hình 7s cho doanh nghiệp 15-01-2018 2,600,000 2,200,000
Phân tích báo cáo tài chính 08-01-2018 2,600,000 2,000,000
Khóa quản trị dòng tiền 15-01-2018 1,800,000 1,200,000
Nghiệp vụ quản lý kho 10-03-2018 2,600,000 2,000,000
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 12-03-2018 2,600,000 2,000,000
Kỹ năng làm việc hiệu quả 12-01-2018 2,200,000 1,800,000

Học thử MIỄN PHÍ trước khi học

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ