LỄ RA MẮT LỚP CEO 150: TẠO CỘNG ĐỒNG – TRAO GIÁ TRỊ