CEO150 kiến tập tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Hà Nội CNC – Mê Linh

0766.133.336 Zalo