Khóa học tại TP.HCM

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Khóa họcKhai giảngPhí ưu đãiĐăng ký

CEO toàn diện

22-06-2019

28,800,000đ
22,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

31-03-2019

22,800,000đ
16,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

22-04-2019

22,800,000đ
16,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

25-05-2019

22,800,000đ
16,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

26-06-2019

22,800,000đ
16,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CCO -  Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

24-05-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CCO -  Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

24-08-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CFO -  Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

20-04-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CFO -  Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

12-07-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

22-03-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

16-06-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CMO – Giám đốc marketing chuyên nghiệp

08-04-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CMO – Giám đốc marketing chuyên nghiệp

17-07-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

12-10-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Khóa họcKhai giảngPhí ưu đãiĐăng ký

Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối

18-05-2019

3,800,000đ
3,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối

14-09-2019

3,800,000đ
3,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp

11-05-2019

3,800,000đ
3,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp

21-09-2019

3,800,000đ
3,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

06-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả

27-04-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Nghiệp vụ quản lý kho

23-03-2019

2,600,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

25-03-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao

26-04-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

25-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Tuyển dùng, giữ & sa thải nhân sự

10-04-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh

08-04-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Hiểu đúng và làm đúng Kaizen 5S để nâng cao hiệu quả sản xuất08-05-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Marketing Digital

15-04-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Điều hành & kiểm soát kết quả hoạt động kinh doanh01-04-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Sống khỏe trẻ đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương

22-05-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

30-03-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

27-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

22-06-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

06-04-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kiểm soát chi phí & tính giá thành

08-04-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu

30-03-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

22-04-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

22-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

24-06-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kiểm soát tài chính doanh nghiệp

13-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

1501 cách khen thưởng nhân viên

10-05-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Xem tướng tay để biết người

01-04-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng làm việc hiệu quả

22-03-2019

1,800,000đ
1,500,000đ

ĐĂNG KÝ

Quản lý con người

18-05-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

08-04-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

25-03-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

12-05-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Marketing online cấp tốc

27-03-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

KHÓA DÀI HẠN
Khóa họcKhai giảngPhí ưu đãiĐăng ký

CEO toàn diện

22-06-2019

28,800,000đ
22,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

31-03-2019

22,800,000đ
16,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

22-04-2019

22,800,000đ
16,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

25-05-2019

22,800,000đ
16,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

26-06-2019

22,800,000đ
16,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CCO -  Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

24-05-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CCO -  Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

24-08-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CFO -  Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

20-04-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CFO -  Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

12-07-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

22-03-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

16-06-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CMO – Giám đốc marketing chuyên nghiệp

08-04-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CMO – Giám đốc marketing chuyên nghiệp

17-07-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

12-10-2019

18,800,000đ
14,000,000đ

ĐĂNG KÝ

TRUNG HẠN
NGẮN HẠN
Khóa họcKhai giảngPhí ưu đãiĐăng ký

Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối

18-05-2019

3,800,000đ
3,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối

14-09-2019

3,800,000đ
3,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp

11-05-2019

3,800,000đ
3,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp

21-09-2019

3,800,000đ
3,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

06-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả

27-04-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Nghiệp vụ quản lý kho

23-03-2019

2,600,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

25-03-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao

26-04-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

25-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Tuyển dùng, giữ & sa thải nhân sự

10-04-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh

08-04-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Hiểu đúng và làm đúng Kaizen 5S để nâng cao hiệu quả sản xuất08-05-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Marketing Digital

15-04-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Điều hành & kiểm soát kết quả hoạt động kinh doanh01-04-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Sống khỏe trẻ đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương

22-05-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

30-03-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

27-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

22-06-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

06-04-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kiểm soát chi phí & tính giá thành

08-04-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu

30-03-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

22-04-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

22-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

24-06-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kiểm soát tài chính doanh nghiệp

13-05-2019

2,800,000đ
2,000,000đ

ĐĂNG KÝ

1501 cách khen thưởng nhân viên

10-05-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Xem tướng tay để biết người

01-04-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng làm việc hiệu quả

22-03-2019

1,800,000đ
1,500,000đ

ĐĂNG KÝ

Quản lý con người

18-05-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

08-04-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

25-03-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

12-05-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Marketing online cấp tốc

27-03-2019

1,800,000đ
1,000,000đ

ĐĂNG KÝ

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN KHẢO

Chuyên khảoKhai giảngHọc phíĐịa điểm

Kỹ năng lãnh đạo cao cấp

26-03-2019

100,000đ

Tp.HCM

Phong thủy ứng dụng dành cho Doanh nhân

18-03-2019

Tp.HCM

CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN ĐẦU NGÀNH

Với đội ngũ trên 125 chuyên gia, giảng viên cam kết dài lâu, đặc biệt còn có sự tham gia của các chuyên gia kinh tế cao cấp từng là thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, chắc chắn sẽ mang đến cho học viên nhiều kiến thức, bài học sâu sắc trong kinh doanh...

More Giảng viên:

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Nguồn động lực lớn lao để toàn thể PTI nỗ lực hơn nữa để đồng hành cùng Doanh nghiệp, chia sẻ thành công, cộng hưởng thịnh vượng