Tiếp cận chuyển đổi số và hội nhập cùng EVFTA – Shark Bình: “Chuyển đổi số sống hay chết: Để doanh nghiệp VVN sống sót qua kỷ nguyên 4.0”