Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Nguồn động lực lớn lao để toàn thể PTI nỗ lực hơn nữa để đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt Nam

CÁC KHÓA HỌC KHÁC TẠI TP.HCM

Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

11-05-202012 buổi

8,600,000
6,000,000

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

23-05-202012 buổi

8,600,000
6,000,000

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

15-06-202012 buổi

8,600,000
6,000,000

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

04-07-20208 buổi

6,800,000
5,000,000

Đào tạo Giảng viên nội bộ

16-05-20208 buổi

5,800,000
4,000,000

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

22-08-20208 buổi

6,800,000
5,000,000

Tổ trưởng sản xuất

29-05-20206 buổi

4,800,000
3,000,000

Tổ trưởng sản xuất

20-11-20206 buổi

4,800,000
3,000,000

Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia

15-05-202010 buổi

12,800,000
11,000,000

Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia

14-08-202010 buổi

12,800,000
11,000,000

Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

10-06-20206 buổi

4,600,000
3,300,000

Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí

CEO toàn diện

06-06-20204 tháng

28,800,000
22,000,000

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

27-04-20204 tháng

22,800,000
16,000,000

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

27-05-20204 tháng

22,800,000
16,000,000

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

27-06-20204 tháng

22,800,000
16,000,000

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

27-07-20204 tháng

22,800,000
16,000,000

CFO -  Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

10-07-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

27-06-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CCO -  Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

05-06-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CCO -  Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

24-08-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CMO – Giám đốc marketing chuyên nghiệp

29-05-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CMO – Giám đốc marketing chuyên nghiệp

26-08-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

23-05-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

24-10-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN KHẢO


DỤNG NHÂN NHƯ DỤNG MỘC
Chuyên khảo Dụng nhân như dụng mộc nhằm đi sâu, phân tích, cung cấp những kiến thức, kỹ năng để một nhà lãnh đạo tìm ra điểm mạnh thật sự của mỗi nhân sự, tổ chức, sắp xếp công việc để tận dụng điểm mạnh của nhân sự đó.

THỜI GIAN:
- Khai giảng: 15-03-2020
- Lịch học: CN
- Thời gian: 18h00 – 21h00
- Thời lượng: 01 buổi
- Địa điểm: Hà Nội
- Chuyên gia: Phạm Văn Chính
- Phí: 100,000đ

Chuyên khảoKhai giảngHọc phíĐịa điểm
Nói chuyện làm ăn dưới góc nhìn phong thủyChưa có lịchMiễn phíHà Nội
Dụng nhân như dụng mộcChưa có lịch100,000đHà Nội
Chiến lược nguồn nhân lực trong thời kỳ 4.0Chưa có lịch100,000đTP.HCM