Nguyễn Đình Cung

Nguyễn Đình Cung

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung Ương.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung Ương.

Trong quá trình công tác và hoạt động nghiên cứu, TS Nguyễn Đình Cung đã chủ nhiệm và tham gia rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học các cấp, tiêu biểu như: Định hướng và giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế nước ta trong năm 2010 và những năm tiếp theo” (đề tài khoa học cấp bộ), Báo cáo Đề án “tiếp tục đổi mới và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2011-2020” (báo cáo trình Chính phủ). Hiện nay, ông là cố vấn giảng dạy tại Khoa Kinh tế Chính trị – Đại học Kinh tế – ĐHQGHN.