Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan ủng hộ đề xuất làm đường sắt Bắc Nam tiết kiệm 32 tỷ USD