Tạ Thị Phước Thạnh

Tạ Thị Phước Thạnh

Chuyên gia, giảng viên

Phó tổng GĐ công ty công ty CP Phát triển nguồn lực Quốc tế
Giám đốc kinh doanh công ty May AD
Trưởng phòng nhân sự công ty VietAd
Chuyên gia giảng dạy Kỹ năng lãnh đạo, KN Bán hàng, Nhân sự, KN Mềm….
Giảng viên các trường ĐH: FPT, Bách Khoa, KHTN, ĐH Đà Nẵng...