Ngô Kim Phượng

Ngô Kim Phượng

Chuyên gia, giảng viên

  • Giảng viên Trường ĐH Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh.
  • Đồng giảng viên Chương trình Fulbright – Việt Nam
  • 2001- nay: Tham gia giảng dạy ở: Trường đào tạo Doanh nhân PTI, Viện Quản Trị & Tài Chính, Viện Công Nghệ Châu Á tại Việt Nam, Chương trình Cao Học Việt Nam Hà Lan – ĐH Kinh Tế Tp.HCM, các ngân hàng thương mại.