Vũ Văn Ninh

Vũ Văn Ninh

Chuyên gia, Giảng viên

  • PGS.TS Vũ Văn Ninh - Phó Trưởng Khoa Tài chính Doanh nghiệp - Học viện Tài chính.
  • Giảng viên cao cấp Tổ chức giáo dục PTI.
  • Chuyên gia TVTC, quản trị rủi ro, thẩm định dự án.
  • Với kinh nghiệm chuyên sâu trong giảng dạy và tư vấn các chương trình về Tài chính, Giám Đốc Tài chính, Tài chính dự án đầu tư... những bài giảng của PGS.TS Vũ Văn Ninh ngày càng thiết thực hữu dụng với các nhà quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.