TS. Lê Xuân Nghĩa

TS. Lê Xuân Nghĩa

Chuyên gia - Giảng viên

TS. Lê Xuân Nghĩa là một nhà kinh tế, một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ và ngân hàng, có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kinh tế nhà nước và làm cố vấn kinh tế cho các đời Thủ tướng Việt Nam và nước bạn Lào.

Ông Lê Xuân Nghĩa từng tham gia vào HĐQT và tư vấn cho nhiều ngân hàng, Doanh nghiệp.