Trần Đăng Khâm

PGS.TS. Trần Đăng Khâm

Chuyên gia - Giảng viên

  • Chuyên gia thị trường về chứng khoán
  • Trưởng Bộ môn Thị trường Chứng khoán, Viện Ngân hàng - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Quá trình đào tạo
Bậc cử nhânKinh tế Mỏ, ĐH Mỏ - Địa chất (1988)
Bậc thạc sĩKinh tế Phát triển, Trường SOAS - Đại học Tổng hợp Luân Đôn, Vương Quốc Anh (1996)
Bậc tiến sĩTài chính, Lý thuyết tiền tệ và Tín dụng, ĐH Kinh tế Quốc dân (2003)