Hoàng Văn Hòa

Hoàng Văn Hòa

Chuyên gia, Giảng viên

  • Chuyên gia Quản trị Tài chính Kinh doanh
  • Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Quản trị Kinh doanh
  • Giám đốc Truyền thông tiếp thị, Volkswagen Vietnam
  • Trưởng dự án Truyền thông thay đổi hành vi - Ogilvy & Mather Vietnam

Ông Hoàng Văn Hòa – Chuyên gia Quản trị Tài chính Kinh doanh

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ tại Anh, Tiến sỹ tại Mỹ. Ông là Chuyên gia hàng đầu về chủ đề Chiến lược, Lãnh đạo, Maketing, Thương hiệu. Ông hiện đảm nhiệm chức vụ: Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Quản trị kinh doanh; Giảng viên thỉnh giảng bộ môn Quản trị Marketing, chương trình Global Advanced Master of Business Administration – Đại học Griggs – Hoa Kỳ; Giảng viên và thành viên Hội đồng Khoa học Viện Quản trị và Tài chính Tp.HCM – Viện Nghiên cứu Quản trị Kinh Doanh Tp.HCM

Ông nguyên là Giám đốc Truyền thông tiếp thị, Volkswagen Vietnam; Trưởng dự án Truyền thông thay đổi hành vi – Ogilvy & Mather Vietnam; Trưởng phòng Nghiên cứu & Phát triển –  Saigon News;